Sweden

MAX973HD Skins

1. Översikt

Med Skin change-funktionen kan du ändra designen på MAX973HD:s display, inklusive bakgrundsmönstret. 'Skins' kan laddas ned från www.clarion.com.

Rainbow

Rainbow

Giugiaro

Giugiaro

2. Ladda ned skin-data

2.1. Kontrollera systemversionen

Det finns två olika typer av skin-data beroende på den systemversion som används i MAX973HD. Kontrollera versionen på följande sätt innan du börjar ladda ned data.

1. Tryck på ”General”.

1. Tryck på ”General”.

2. Rulla till sidan 3.

2. Rulla till sidan 3.

3. Tryck på ”Info”.

3. Tryck på ”Info”.

4. Kontrollera systemversionen.

4. Kontrollera systemversionen.

2.2. Ladda ned skin-data

3. Kopiera data

Dekomprimera skin-datan

Skin-data har komprimerats som zip.filer och måste dekomprimeras på datorn innan de kan kopieras till ett SD-kort.

<b>Dekomprimera skin-datan</b>
Skin-data har komprimerats som zip.filer och måste dekomprimeras på datorn innan de kan kopieras till ett SD-kort.

Kopiera skin-data till ett SD-kort

Skin-datan dekomprimeras till en mapp med namnet ”SkinChange. Detta är en mapp med 4 filer. Kopiera datan till SD-kortets rotmapp (dvs. den översta mappen).

”SkinChange”-mappen måste kopieras till roten på SD-kortet.

* Försök inte ändra på filstrukturen. Nödvändig data är inte tillgänglig om filstrukturen, filformatet eller filnamnen ändras.

[Filstruktur]

SkinChange

 →003 or 004

  →bmp_bgimg_mylist.bmz

  →bmp_skin_icon.bmp

  →readme.txt

  →Substance.skn

<b>Kopiera skin-data till ett SD-kort</b>
Skin-datan dekomprimeras till en mapp med namnet ”SkinChange. Detta är en mapp med 4 filer. Kopiera datan till SD-kortets rotmapp (dvs. den översta mappen).
”SkinChange”-mappen måste kopieras till roten på SD-kortet.
* Försök inte ändra på filstrukturen. Nödvändig data är inte tillgänglig om filstrukturen, filformatet eller filnamnen ändras.

<b>[Filstruktur]</b>
SkinChange
 →003 or 004
  →bmp_bgimg_mylist.bmz
  →bmp_skin_icon.bmp
  →readme.txt
  →Substance.skn

4. Installera skin-data

a) Slå på bilens tändning.

b) Öppna kontrollpanelen efter det att strömmen till ditt AV-navigeringssystem har slagits på.

c) Sätt i SD-kortet i ditt AV-navigeringssystem.

d) Installera skin-datan på följande sätt.

1. Tryck på

1. Tryck på "Next page"

2. Tryck på

2. Tryck på "Import Data"

3. Tryck på

3. Tryck på "Import"

4. Välj önskad design.

4. Välj önskad design.

Tillbaka till toppen