Netherlands

Andere Nederlandse websites

NX700E software-update voor Bluetooth

1.Voorbereiding

De volgende specificaties zijn vereist voordat u kunt beginnen met downloaden.

  • Lege SD-kaart met een minimumcapaciteit van 16 MB (downloadbestanden ~4 MB)
  • Win Zip

1.1. Downloaden

Download het bestand "Bluetooth.zip".

Dit is een gecomprimeerd zipbestand en u dient de bestanden uit te pakken op het bureaublad van uw pc voordat u de bestanden naar een SD-kaart kunt kopiëren.

Als het bestand eenmaal is uitgepakt, worden op die locatie de mappen "blackbox" en "Bluetooth" weergegeven.

De map "Blackbox” bevat inhoud.

De map "Bluetooth” bevat inhoud.

■Bluetooth.zip (3.97MB)

 

1.2. Mappen naar een SD-kaart kopiëren

Kopieer de mappen "blackbox" en "Bluetooth" naar een lege SD-kaart. Zorg dat de structuur van de SD-kaart juist is voordat u begint. Het laden van onjuiste bestanden kan de eenheid beschadigen. De SD-kaart bevat nu de mappen "Blackbox" en "Bluetooth".

2.Bijwerken

1. Schakel de radio in, druk op de knop KAART en plaats uw SD-kaart. Sluit nu het scherm en druk op de knop Terug. Schakel tijdens het bijwerken de radio niet uit.

MAP

Card Slot

2. Wanneer het bijwerken is voltooid (er wordt een groen vinkje op het scherm weergegeven), verwijdert u de SD-kaart en houdt u de kleine knop voor opnieuw instellen (naast de knop "+") enkele seconden ingedrukt.

updates

Button

3. Verwijder eventuele koppelingsgegevens uit uw telefoon en radio en koppel vervolgens uw telefoon opnieuw aan de radio.

Als u eenvoudig wilt controleren of de update is geslaagd, drukt u, nadat u de telefoon opnieuw aan uw radio hebt gekoppeld, op de knop voor opnieuw instellen op uw radio. Als de radio eenmaal weer is ingeschakeld, controleert u of de koppelingsgegevens van uw telefoon nog in de radio aanwezig zijn (kijk onder VERBINDEN). Als de gegevens aanwezig zijn, dan is de update geslaagd. Als de koppelingsgegevens niet meer aanwezig zijn, voert u de update opnieuw uit.

3.Resultaat bevestigen

1) Druk op de knop "Info".

2) Controleer of het versienummer "2.00.17.30" is.

Info Key

Version

Let op:

de update wordt opnieuw uitgevoerd als de stroomtoevoer (+12 V) wordt uit- en ingeschakeld of als de knop voor opnieuw instellen van de NX7000E wordt ingedrukt.

1) Als een iPhone is verbonden met de NX700E, kan het voorkomen dat het inkomende geluid na het ontvangen van een oproep gedurende 6 seconden niet kan worden gehoord.

2) Als een iPhone is verbonden met de NX700E, is bij een inkomende oproep soms geen belsignaal hoorbaar.

3) Als een iPhone is verbonden met de NX700E, kan tijdens een inkomende oproep het stemgeluid van de beller soms niet worden gehoord.

4) Als een Blackberry is verbonden met de NX700E, kan tijdens een inkomende oproep soms het stemgeluid niet worden gehoord na ACC UIT/AAN.

5) Soms bevindt het pictogram "Verbinden" in het Bluetooth-menu zich op een verkeerde locatie na Accessoire UIT/AAN tijdens navigatie- of audiomodus.

6) Als de Bluetooth-koppelingsgegevens verloren zijn gegaan nadat de eenheid opnieuw is ingesteld (door het indrukken van de knop voor opnieuw instellen op de NX700E) of na het maken van een back-up, wordt de stroomtoevoer onderbroken.

7) Upgrade uw iPhone naar versie iOS4 (4.1) of hoger om van deze voordelen gebruik te maken.

Na de update zullen nog wel de onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn.

Als een iPhone is verbonden met de NX700E, is soms tijdens een oproep ruis te horen.

Na de update zal nog wel de onderstaande informatie van toepassing zijn.

Soms is de knop Tel van het bronscherm ongeldig nadat u vanaf een iPhone een oproep hebt gedaan en deze onmiddellijk weer hebt beëindigd. In dit geval drukt u op de knop voor opnieuw instellen van de NX700E. Nadat u op de knop voor opnieuw instellen hebt gedrukt, moet u de iPhone opnieuw aansluiten. (NX700E compatibiliteit voor mobiele telefonie *48)

Soms kunt u een oproep niet voortzetten nadat u tijdens een inkomende of uitgaande oproep de motor van de auto hebt uitgezet. In dit geval drukt u op de knop voor opnieuw instellen van de NX700E. Nadat u op de knop voor opnieuw instellen hebt gedrukt, moet u de iPhone opnieuw aansluiten. (NX700E compatibiliteit voor mobiele telefonie *49)

Informatie

Als u de beltoon of het beltoonvolume wilt aanpassen en het lukt niet de gewenste instelling te selecteren, dient u in het navigatie-instellingenmenu het "hoofdvolume" of "volume gesproken aanwijzingen" aan te passen.

Naar boven