Czech Republic

CZ301E – aktualizace softwaru

Tento software zlepšuje následující anomálie:

*Vymazání paměti po přepnutí pásma v režimu tuneru

*Potíže s přenosem telefonního seznamu při připojení Bluetooth

UPOZORNĚNÍ

*Před aktualizací ověřte verzi softwaru vaší jednotky.

Využijte níže uvedený postup v části 3. Ověření výsledku.

Pokud software splňuje následující podmínky, není třeba jednotku aktualizovat:

・Verze softwaru je vyšší než VM-0104.

・Verze softwaru je vyšší než VS-0101.

Pokud jsou verze softwaru vaší jednotky například VM-0103 a VS-0101, je třeba provést aktualizaci pomocí souboru CZ301EMCU a není třeba provést aktualizaci pomocí souborů AUDIO_v2x_V101_CZ301E_101125_00_375K.mcs nebo AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_101125_00_375K.mcs.

*Během aktualizace jednotku NEVYPÍNEJTE.

*Jednotku během aktualizace neobsluhujte.

*Při aktualizaci jednotky budou vymazány přednastavené stanice rádia, nastavení zvuku a úpravy nastavení uložené v paměti.

Před aktualizací zaznamenejte všechna nastavení uložená v paměti.

1. Příprava

1.1. Stažení

Stáhněte si soubor „update_tool for CZ301E.zip“.

Soubor je komprimován formátem zip a před jeho zkopírováním na paměťové zařízení USB je nutné jej v počítači dekomprimovat.

■update_tool for CZ301E.zip(1 636 kB)

Po dekomprimování souboru se ve složce „update_tool for CZ301E“ objeví tři soubory:

*CZ301EMCU.BIN (128 kB)

*AUDIO_v2x_V101_CZ301E_101125_00_375K.mcs (1 586 kB)

*AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_101125_00_375K.mcs (1 586 kB)

 

2. Aktualizace

1) Zkopírujte soubor CZ301EMCU.BIN z počítače do prázdného paměťového zařízení USB.

2) Při ZAPNUTÉ jednotce zasuňte do slotu USB jednotky paměťové zařízení USB. Na displeji LCD se zobrazí MCU UPG.

3) Čekejte a jednotku NEVYPÍNEJTE. Jednotka se bude resetovat automaticky.

4) Vyjměte z jednotky paměťové zařízení USB. Odstraňte soubory z paměťového zařízení USB.

Upozornění

Před aktualizací ověřte verzi softwaru vaší jednotky.

1) ZAPNĚTE jednotku.

2) Vložte nějaký disk CD. (Přejděte do režimu CD/MP3.)

3) Stiskněte ovladač VOL a tlačítko předvolby 6.

4) Na displeji se objeví VS-XXXX nebo VS-XXXX-MX.

Pokud verze softwaru je VS-XXXX,je nutné zkopírovat soubor AUDIO_v2x_V101_CZ301E_110125_00_375K.mcs.

Pokud verze softwaru je VS-XXXX-MX,je nutné zkopírovat soubor AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_110125_00_375K.mcs.

Je-li například verze softwaru serva VS-0090, musíte zkopírovat soubor AUDIO_v2x_V101_CZ301E_110125_00_375K.mcs.

Je-li verze softwaru serva VS-0090-MX, musíte zkopírovat soubor AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_110125_00_375K.mcs.

5) Zkopírujte soubor AUDIO_v2x_V101_CZ301E_110125_00_375K.mcs nebo AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_110125_00_375K.mcs z počítače do prázdného paměťového zařízení USB.

6) Při ZAPNUTÉ jednotce zasuňte do slotu USB jednotky paměťové zařízení USB. Na displeji LCD se zobrazí SERVO UPGRADING.

7) Čekejte a jednotku NEVYPÍNEJTE. Jednotka se automaticky přepne do režimu rádia.

8) Aktualizace je dokončena. Zkontrolujte verzi softwaru jednotky (následující krok).

3. Ověření výsledku

1) Zapněte jednotku. V režimu tuneru stiskněte ovladač VOL a tlačítko předvolby 6.

2) Ověřte, zda číslo verze je VM-0104.

3) Vložte nějaký disk CD. V režimu CD/MP3 stiskněte ovladač VOL a tlačítko předvolby 6.

4) Ověřte, zda číslo verze je VS-0104 nebo VS-0104-MX.

Zpět na začátek stránky