Czech Republic

CZ501E/ CZ501EG/ CZ501ER – aktualizace softwaru

Tento software zlepšuje následující příznaky:

*Potíže s připojením Bluetooth

*Potíže při přepnutí jednoduchého režimu ovládání pro připojení zařízení iPod/iPhone

UPOZORNĚNÍ

*Před aktualizací ověřte verzi softwaru vaší jednotky.

Využijte níže uvedený postup v části 3. Ověření výsledku.

Pokud software splňuje následující podmínku, není třeba jednotku aktualizovat:

・Verze softwaru jsou VM-0118-1E a VS-0101-MX.

Pokud je verze softwaru vaší jednotky například VS-0096-MX, je třeba provést aktualizaci pomocí souboru AUDIO_v2x_V101_CZ501_MXIC_101125_00_375K.mcs.

Pokud je verze softwaru vaší jednotky VM-0118-1E, není třeba tento software aktualizovat.

*Během aktualizace jednotku NEVYPÍNEJTE.

*Jednotku během aktualizace neobsluhujte.

*Při aktualizaci jednotky budou vymazány přednastavené frekvence rádia, nastavení zvuku a úpravy nastavení uložené v paměti.

Před aktualizací zaznamenejte vše, co je uloženo v paměti.

1. Příprava

1.1. Stažení

Stáhněte si soubor „update_tool for CZ501E.zip“.

Soubor je komprimován formátem zip a před jeho zkopírováním na paměťové zařízení USB je nutné jej v počítači dekomprimovat.

■update_tool for CZ501E.zip (837 kB)

Po dekomprimování souboru se ve složce „update_tool for CZ501E“ objeví dva soubory:

*CZ501MCU.BIN (129 kB)

*AUDIO_v2x_V101_CZ501_MXIC_110125_00_375K.mcs (1 585 kB)

 

2. Aktualizace

1) Zkopírujte soubor CZ501MCU.BIN z počítače do prázdného paměťového zařízení USB.

2) Při ZAPNUTÉ jednotce zasuňte do slotu USB jednotky paměťové zařízení USB. Na displeji LCD se zobrazí MCU UPG.

3) Čekejte a jednotku NEVYPÍNEJTE. Jednotka se bude resetovat automaticky.

4) Vyjměte z jednotky paměťové zařízení USB. Odstraňte soubory z paměťového zařízení USB.

5) Zkopírujte soubor AUDIO_v2x_V101_CZ501_MXIC_110125_00_375K.mcs z počítače do prázdného paměťového zařízení USB.

6) Při ZAPNUTÉ jednotce zasuňte do slotu USB jednotky paměťové zařízení USB. Na displeji LCD se zobrazí SERVO UPGRADING.

7) Čekejte a jednotku NEVYPÍNEJTE. Jednotka se automaticky přepne do režimu rádia.

8) Aktualizace je dokončena. Zkontrolujte verzi softwaru jednotky (následující krok).

3. Ověření výsledku

1) Zapněte jednotku. V režimu tuneru stiskněte ovladač VOL a tlačítko předvolby 6.

2) Ověřte, zda číslo verze je VM-0118-1E.

3) Vložte nějaký disk CD. V režimu CD/MP3 stiskněte ovladač VOL a tlačítko předvolby 6.

4) Ověřte, zda číslo verze je VS-0101-MX.

Zpět na začátek stránky