Czech Republic

CZ201E/ CZ201EG/ CZ201ER – aktualizace softwaru

Tento software zlepšuje následující anomálie:

*Vymazání paměti po přepnutí pásma v režimu tuneru

*Potíže s přehráváním VIDEA ze souboru *.m4v pomocí přehrávače iPod nano 3. generace

UPOZORNĚNÍ

*Před aktualizací ověřte verzi softwaru vaší jednotky.

Využijte níže uvedený postup v části 3. Ověření výsledku.

Pokud software splňuje následující podmínky, není třeba jednotku aktualizovat:

・Verze softwaru je vyšší než VM-0106.

・Verze softwaru je vyšší než VS-0093.

Pokud jsou verze softwaru vaší jednotky například VM-01043 a VS-0095, je třeba provést aktualizaci pomocí souboru CZ501MCU a není třeba provést aktualizaci pomocí souborů AUDIO_v2x_V93_CZ501_101125_00_375K.mcs nebo AUDIO_v2x_V93_CZ501_MXIC_101125_00_375K.mcs.

*Během aktualizace jednotku NEVYPÍNEJTE.

*Jednotku během aktualizace neobsluhujte.

*Při aktualizaci jednotky budou vymazány přednastavené stanice rádia, nastavení zvuku a úpravy nastavení uložené v paměti.

Před aktualizací zaznamenejte všechna nastavení uložená v paměti.

1. Příprava

1.1. Stažení

Stáhněte si soubor „update_tool for CZ201E.zip“.

Soubor je komprimován formátem zip a před jeho zkopírováním na paměťové zařízení USB je nutné jej v počítači dekomprimovat.

■update_tool for CZ201E.zip(1 626 kB)

Po dekomprimování souboru se ve složce „update_tool for CZ201E“ objeví tři soubory:

*CZ501MCU.BIN (128 kB)

*AUDIO_v2x_V93_CZ501_101125_00_375K.mcs (1 577 kB)

*AUDIO_v2x_V93_CZ501_MXIC_101125_00_375K.mcs (1 577 kB)

 

2. Aktualizace

1) Zkopírujte soubor CZ501MCU.BIN z počítače do prázdného paměťového zařízení USB.

2) Při ZAPNUTÉ jednotce zasuňte do slotu USB jednotky paměťové zařízení USB. Na displeji LCD se zobrazí MCU UPG.

3) Čekejte a jednotku NEVYPÍNEJTE. Jednotka se bude resetovat automaticky.

4) Vyjměte z jednotky paměťové zařízení USB. Odstraňte soubory z paměťového zařízení USB.

Upozornění

Před aktualizací ověřte verzi softwaru vaší jednotky.

1) ZAPNĚTE jednotku.

2) Vložte nějaký disk CD. (Přejděte do režimu CD/MP3.)

3) Stiskněte ovladač VOL a tlačítko předvolby 6.

4) Na displeji se objeví VS-XXXX nebo VS-XXXX-MX.

Pokud verze softwaru je VS-XXXX,je nutné zkopírovat soubor AUDIO_v2x_V93_CZ501_101125_00_375K.mcs.

Pokud verze softwaru je VS-XXXX-MX,je nutné zkopírovat soubor AUDIO_v2x_V93_CZ501_MXIC_101125_00_375K.mcs.

Je-li například verze softwaru serva VS-0090, musíte zkopírovat soubor AUDIO_v2x_V93_CZ501_101125_00_375K.mcs.

Je-li verze softwaru serva VS-0090-MX, musíte zkopírovat soubor AUDIO_v2x_V93_CZ501_MXIC_101125_00_375K.mcs.

5) Zkopírujte soubor AUDIO_v2x_V93_CZ501_101125_00_375K.mcs nebo AUDIO_v2x_V93_CZ501_MXIC_101125_00_375K.mcs z počítače do prázdného paměťového zařízení USB.

6) Při ZAPNUTÉ jednotce zasuňte do slotu USB jednotky paměťové zařízení USB. Na displeji LCD se zobrazí SERVO UPGRADING.

7) Čekejte a jednotku NEVYPÍNEJTE. Jednotka se automaticky přepne do režimu rádia.

8) Aktualizace je dokončena. Zkontrolujte verzi softwaru jednotky (následující krok).

3. Ověření výsledku

1) Zapněte jednotku. V režimu tuneru stiskněte ovladač VOL a tlačítko předvolby 6.

2) Ověřte, zda číslo verze je VM-0106.

3) Vložte nějaký disk CD. V režimu CD/MP3 stiskněte ovladač VOL a tlačítko předvolby 6.

4) Ověřte, zda číslo verze je VS-0093 nebo VS-0093-MX.

Zpět na začátek stránky