Dutch [Productinformatie]

NX302E Software Update

Update procedure 1.
NX302E Software Update Instructions ( for MPU, MCU and BT )
*Please update the MPU software first
Update procedure 2.
NX302E Software Update Instructions ( for OS )
  1. Thuis
  2. Ondersteuning
  3. Software Update (Software bijwerken)
  4. NX302E Software Update

Startpagina