Dutch [Productinformatie]

Downloadservice Producthandleidingen

Lees de volgende voorwaarden.

Alvorens de Downloadservice Producthandleidingen op deze site te gebruiken moet u akkoord gaan met de volgende "Gebruiksvoorwaarden".

Gebruiksvoorwaarden

De producthandleidingen op deze site vallen onder het auteursrecht van Clarion Co., Ltd. Onbevoegde verspreiding van de inhoud, in zijn geheel of in delen, is bij de wet verboden. U mag echter een exemplaar afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Errata en andere soortgelijke zaken kunnen met het product worden geleverd als aanvulling op de handleiding van het product, maar niet al deze zaken worden op deze site weergeven.

In principe zijn de producthandleidingen die op deze site worden weergeven afkomstig van waar het product voor het eerst werd verkocht. De inhoud van de producthandleidingen zijn onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving vooraf wanneer er veranderingen in de specificaties van het product of in verordeningen zijn en kan afwijken van het product of de producthandleiding die in uw bezit is. Als er verschillen zijn in de specificaties van het product dat u bezit en in de producthandleiding op deze site, of als u vragen hebt over de inhoud van deze site, neem dan contact op met Klantenservice.

Daarnaast kan, als de bij het product geleverde handleiding wordt herzien, de herziene versie op deze site worden geplaatst zonder voorafgaande kennisgeving. Echter, de producthandleidingen op deze site worden niet bijgewerkt met elke herziening van producthandleidingen die bij de producten worden geleverd.

De modellen waarnaar wordt verwezen in de producthandleidingen op deze site, zijn mogelijk niet beschikbaar voor aankoop als gevolg van stopzetting van de productie of om andere redenen.

Deze site bevat geen producthandleidingen voor elk product dat Clarion verkoopt. Als u de gewenste producthandleiding niet kunt te vinden, neem dan contact op met Klantenservice om deze handleiding te kopen. Er kunnen zich gevallen voordoen waarin de desbetreffende producthandleiding niet kan worden aangeschaft als gevolg van stopzetting van de productie of om andere redenen.

Deze producthandleidingen dienen als referentie van klanten die Clarion-producten hebben gekocht en worden geschreven in de veronderstelling dat het product is gekocht. In sommige gevallen kan het gebeuren dat Clarion geen vragen over deze producthandleidingen beantwoordt als deze vragen komen van mensen die de producten niet hebben gekocht.

Clarion is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen tot het gebruik van de diensten op deze site (met inbegrip van schade als gevolg van beschadiging van gegevens, het staken van de dienst, verlies van verkoopinformatie enz.), ook indien deze van tevoren is aangekondigd dat dergelijke schade- of aansprakelijkheidsclaims van derden kunnen ontstaan.

Deze dienst kan worden gestopt of de voorwaarden kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Owners Manuals Download Service

  1. Thuis
  2. Ondersteuning
  3. Downloadservice Producthandleidingen

Startpagina