Croatian [Informacije o proizvodima]

NX502E Software Update

Update procedure 1.
NX502E Software Update Instructions ( for MPU, MCU and BT )
*Please update the MPU software first
 
Update procedure 2.
NX502E Software Update Instructions ( for MPEG )
 
Update procedure 3.
NX502E Software Update Instructions ( for OS )
  1. Početno
  2. Podrška
  3. Ažuriranje softvera
  4. NX502E Software Update

Početna stranica