Czech [Produktové informace]

Služba pro stahování produktových příruček

Přečtěte si následující podmínky.

Před použitím Služby pro stahování produktových příruček na tomto webu musíte souhlasit s následujícími podmínkami použití.

Podmínky použití

Produktové příručky na tomto webu jsou chráněny autorským právem společnosti Clarion Co., Ltd. Neoprávněná distribuce obsahu (ať už celku nebo jeho části) je zakázána zákonem. Jednu kopii si ovšem můžete vytisknout pro vlastní, nekomerční potřebu.

Jako dodatek k produktové příručce může být součástí dodávky produktu seznam chyb nebo další podobné materiály. Ne všechny takové materiály jsou ovšem uvedeny na tomto webu.

Produktové příručky, které jsou uvedeny na tomto webu, v zásadě odpovídají stavu při uvedení produktu do prodeje. Obsah produktových příruček může v případech, kdy došlo ke změnám specifikací produktu nebo ke změnám směrnic, podléhat změnám bez předchozího upozornění a od vašeho produktu nebo od vaší produktové příručky se může lišit. Pokud existují rozdíly mezi specifikacemi vámi vlastněného produktu a produktovou příručkou na tomto webu, nebo pokud máte otázky týkající se obsahu tohoto webu, kontaktujte Oddělení péče o zákazníky.

Pokud byla produktová příručka dodaná spolu s produktem revidována, může být revidovaná verze na tomto webu publikována bez předchozího oznámení. Produktové příručky na tomto webu nejsou aktualizovány s každou revizí produktové příručky, která je součástí dodávky produktů.

Modely zmiňované v produktových příručkách na tomto webu, nemusí být z důvodu ukončení výroby nebo z jiných důvodů k dispozici ke koupi.

Tento web neobsahuje produktové příručky pro každý produkt, který společnost Clarion prodává. Pokud se vám nedaří najít požadovanou produktovou příručku, kontaktujte Oddělení péče o zákazníky a zakupte si ji. Mohou nastat případy, kdy nelze z důvodu ukončení výroby nebo z dalších důvodů příslušnou produktovou příručku zakoupit.

Tyto produktové příručky slouží pouze jako reference pro zákazníky, kteří si zakoupili produkty společnosti Clarion, a jsou napsány s předpokladem, že byl tento produkt zakoupen. V některých případech nemusí být společnost Clarion schopna na otázky týkající se těchto produktových příruček od uživatelů, kteří si tyto produkty nezakoupili, odpovědět.

Společnost Clarion nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené používáním nebo nemožností používání služeb na tomto webu (včetně škod způsobených poškozením dat, přerušení služby, ztráty obchodních informací atd.) i když bylo předem oznámeno, že může dojít k takovýmto škodám nebo ke vznesení nároku z odpovědnosti za škodu třetími stranami.

Tato služba může být ukončena a podmínky se mohou změnit bez předchozího oznámení.

Owners Manuals Download Service

  1. Domů
  2. Podpora
  3. Služba pro stahování produktových příruček

Domovská stránka