แอมปลิฟายเออร์

2013 แอมปลิฟายเออร์

โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
XH7110

โมโนเพาเวอร์แอมปลิฟายเออร์ 850 วัตต์

XH5410

พาวเวอร์แอมปลิฟายเออร์ 4/3/2 ช่องสัญญาณ ขนาด 680 วัตต์

XH5210

พาวเวอร์แอมปลิฟายเออร์ 2/1 ช่องสัญญาณ ขนาด 340 วัตต์

XR2420

พาวเวอร์แอมปลิฟายเออร์ 4/3/2 ช่องสัญญาณ ขนาด 480 วัตต์

XR2220

พาวเวอร์แอมปลิฟายเออร์ 2/1 ช่องสัญญาณ ขนาด 280 วัตต์

XR2120

พาวเวอร์แอมปลิฟายเออร์ระบบโมโน กำลัง 570 วัตต์

โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

กลับสู่ด้านบนของหน้า