SRQ ซีรีย์

2011 SRQ ซีรีย์

โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
SRQ1621S

สูงสุด 280 วัตต์ ชุดลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง 16 ซม. (6-1/2″)

SRQ1631R

สูงสุด 280 วัตต์
ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง 16 ซม. (6-1/2″)

SRQ6932R

สูงสุด 450 วัตต์ ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง 15 ซม. × 23 ซม. (6″ × 9″)

SRQ211H

สูงสุด 200 วัตต์ โดมทวีตเตอร์ 2 ซม. (3/4″)

SRQ6831C

สูงสุด 350 วัตต์ ลำ�โพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง
ติดตั้งเฉพาะรุ่น 15 ซม. × 20 ซม. (6″ × 8″)

SRQ5730C

ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทางติดตั้งเฉพาะรุ่น 13 ซม. ×
18 ซม. (5″ × 7″)

โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

กลับสู่ด้านบนของหน้า