อุปกรณ์เสริม

2009 อุปกรณ์เสริม

BLT370

อุปกรณ์รับส่งสัญญาณเสียง /โทรศัพท์มือถือผ่าน BLUETOOTH สำหรับช่อง AUX INPUT

RCB-199

ไมโครโฟนเสริมภายนอก

VA700

อุปกรณ์ขยายสัญญาณวิดีโอ

FM200

FM โมดูเลเตอร์

WH143

หูฟังไร้สาย

WH143H

หูฟังไร้สาย

WH253H

หูฟังไร้สาย

CCA-389

สายต่อ Mini 8-pin (DIN) ไปเป็น RCA

CCA-519

สายต่อแยก CeNET: 1 เมตร

CCA-520

สายต่อ CeNET: 2.5 เมตร

CCA-521

สายต่อ CeNET: 0.6 เมตร

RCB-147-600

รีโมตคอนโทรลแบบจอยสติกใช้อินฟราเรด

RCB-187

รีโมตคอนโทรล

กลับสู่ด้านบนของหน้า