คัสตอมฟิตซีรีย์

2009 คัสตอมฟิตซีรีย์

โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
SRQ6830C

ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทางติดตั้งเฉพาะรุ่น 15 ซม. ×
20 ซม. (6″ × 8″)

SRQ5730C

ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทางติดตั้งเฉพาะรุ่น 13 ซม. ×
18 ซม. (5″ × 7″)

SRG5720C

ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทางติดตั้งเฉพาะรุ่น 13 ซม. × 18 ซม. (5″ × 7″)

SRG4620C

ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทางติดตั้งเฉพาะรุ่น 10 ซม. × 15 ซม. (4″ × 6″)

SRG920C

ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทางติดตั้งเฉพาะรุ่น 9 ซม. (3-1/2″)

โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

กลับสู่ด้านบนของหน้า