ชุดควบคุมแหล่งบันเทิงมัลติมีเดีย

2007 ชุดควบคุมแหล่งบันเทิงมัลติมีเดีย


โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

VRX776VD

เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดียพร้อมหน้าจอทัชสกรีนขนาด 7 นิ้วและ CeNET

MAX676VD

เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดียแบบ 2 DIN พร้อมหน้าจอทัชสกรีนขนาด 7 นิ้วและ CeNET

VRX576USB

เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดียพร้อมหน้าจอทัชสกรีนขนาด 7 นิ้ว

VRX376USB

เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดียพร้อมจอภาพขนาด 3.5 นิ้ว

VB476

DVD/CD/VCD/MP3/WMA รีซีฟเวอร์

VXZ766

DVD/CD/VCD/MP3/WMA รีซีฟเวอร์
พร้อมระบบควบคุมผ่าน CeNET

VXZ756BK

DVD/CD/VCD/MP3/WMA รีซีฟเวอร์ พร้อมระบบควบคุมผ่าน CeNET

DB346MPV

CD/VCD/MP3 รีซีฟเวอร์

กลับสู่ด้านบนของหน้า