ลำโพงอินเฟสโคแอกเชียล

2007 ลำโพงอินเฟสโคแอกเชียล


โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

SRR6986

ลำโพงอินเฟสโคแอกเชียล 2 ทาง 15 × 23 ซม. [6″ × 9″]

SRR1686

ลำโพงอินเฟสโคแอกเชียล 2 ทาง 16 ซม. [6 1/4″]

SRX1785

ลำโพงอินเฟสโคแอกเชียล 2 ทาง 16.5 ซม. [6 1/2″]

SRX1385

ลำโพงอินเฟสโคแอกเชียล 2 ทาง 13 ซม. [5 1/4″]

กลับสู่ด้านบนของหน้า