อุปกรณ์เสริม

2007 อุปกรณ์เสริม


BLT370

อุปกรณ์รับส่งสัญญาณออดิโอ/โทรศัพท์มือถือ Bluetooth สำหรับช่อง Aux Input

DGL370

อุปกรณ์ส่งสัญญาณออดิโอ Bluetooth

BC001N

แท่นวางสำหรับ iPod nano

BC002M

แท่นวางสำหรับ iPod mini

BC003V

แท่นวางสำหรับ iPod Video

EA1276

ชุดเชื่อมต่อกับ iPod สำหรับ DXZ776USB, DXZ676USB, DXZ576USB, DXZ476MP, DXZ376MP และ DXZ276MP

EA1251

ชุดเชื่อมต่อกับ iPod สำหรับ WXZ466MP, VXZ766,VXZ756BK และ HX-D2

CCA-519

สายต่อแยก CeNET: 1 เมตร

CCA-520

สายต่อ CeNET: 2.5 เมตร

CCA-521

สายต่อ CeNET: 0.6 เมตร

DCA-005

สายไฟเบอร์ออปติกขนาด 16″

DCA-006

สายไฟเบอร์ออปติกขนาด 16″

DCA-008

สายไฟเบอร์ออปติกขนาด 5″

RCB-147-600

รีโมตคอนโทรลแบบจอยสติกใช้อินฟราเรด

RCB-176

รีโมตคอนโทรล

NSA-131-200

ฟิลเตอร์ลดเสียงรบกวน

NSA-132-200

ฟิลเตอร์ลดเสียงรบกวน

NSA-133-200

ฟิลเตอร์ลดเสียงรบกวน

NSA-134-200

ฟิลเตอร์ลดเสียงรบกวน

NSA-135-200

ฟิลเตอร์ลดเสียงรบกวน

กลับสู่ด้านบนของหน้า