Slovenia

MAX973HD / MAX983HD Skins

1. Pregled

Funkcija za spremembo preobleke vam omogoča spremeniti preobleko (dizajn zaslona) MAX973HD, kot je ozadje. Dodatne informacije o preobleki so na voljo na www.clarion.com.

Mavrica

Mavrica

Giugiaro

Giugiaro

2. Prenos podatkov preobleke

2.1. Preverite različico sistema

Obstajata 2 vrsti podatkov, glede na različico sistema MAX973HD. Pred prenosom podatkov, preverite različico, kot je opisano v naslednjem postopku.

1. Pritisnite »General« (Splošno).

1. Pritisnite »General« (Splošno).

2. Pojdite na 3. stran.

2. Pojdite na 3. stran.

3. Pritisnite »Info

3. Pritisnite »Info" (Informacije).

4. Preverite različico sistema.

4. Preverite različico sistema.

2.2. Prenos podatkov preobleke

3. Kopiranje podatkov

Razširjanje podatkov preobleke

Vsi podatki preobleke so stisnjeni v datotekah ZIP, zato jih morate razširiti na vašem računalniku, preden jih lahko skopirate na kartico SD.

<b>Razširjanje podatkov preobleke</b>
Vsi podatki preobleke so stisnjeni v datotekah ZIP, zato jih morate razširiti na vašem računalniku, preden jih lahko skopirate na kartico SD.

Kopiranje podatkov preobleke na kartico SD

Podatki preobleke se bodo razširili v imenik, imenovan »SkinChange«, ki je sestavljen iz enega imenika in 4 datotek. Skopirajte ga v korenski imenik (glavni imenik) kartice SD.

* Imenik »SkinChange« je treba skopirati v korenski imenik pomnilniške kartice SD.

* Ne spreminjajte strukture datoteke. Če spremenite strukturo, format ali imena datotek, potrebni podatki ne bodo na voljo.

[Struktura datoteke]

SkinChange

 →003 or 004

  →bmp_bgimg_mylist.bmz

  →bmp_skin_icon.bmp

  →readme.txt

  →Substance.skn

<b>Kopiranje podatkov preobleke na kartico SD</b>
Podatki preobleke se bodo razširili v imenik, imenovan »SkinChange«, ki je sestavljen iz enega imenika in 4 datotek. Skopirajte ga v korenski imenik (glavni imenik) kartice SD.
* Imenik »SkinChange« je treba skopirati v korenski imenik pomnilniške kartice SD.
* Ne spreminjajte strukture datoteke. Če spremenite strukturo, format ali imena datotek, potrebni podatki ne bodo na voljo.

<b>[Struktura datoteke]</b>
SkinChange
 →003 or 004
  →bmp_bgimg_mylist.bmz
  →bmp_skin_icon.bmp
  →readme.txt
  →Substance.skn

4. Namestitev podatkov preobleke

a) Vključite kontakt vozila.

b) Ko se zažene navigacijski sistem AV, odprite čelno ploščo.

c) Vstavite kartico SD v navigacijski sistem AV.

d) Namestite podatke preobleke v skladu z naslednjim postopkom.

1. Pritisnite »Next Page« (Naslednja stran).

1. Pritisnite »Next Page« (Naslednja stran).

2. Pritisnite »Import Data« (Uvozi podatke).

2. Pritisnite »Import Data« (Uvozi podatke).

3. Pritisnite »Import« (Uvoz).

3. Pritisnite »Import« (Uvoz).

4. Izberite podobo preobleke.

4. Izberite podobo preobleke.

Vrnitev na vrh strani