Slovenia

Posodobitev programske opreme naprave NX700E za delovanje s tehnologijo Bluetooth

1.Priprava

Pred začetkom prenosa morajo biti izpolnjeni ti pogoji.

  • Prazna kartica SD z najmanj 16 MB prostora (prenos datotek ~4 MB)
  • Win Zip

1.1. Prenos

Prenesite datoteko »Bluetooth.zip«.

Datoteka je stisnjena. Na kartico SD jo lahko kopirate šele po tem, ko jo razširite in ekstrahirate na namizju.

Ko datoteko razširite, se na mestu, kjer ste datoteko razširili, prikažeta mapi »blackbox« in »Bluetooth«.

Mapa »Blackbox« ni prazna.

Mapa »Bluetooth« ni prazna.

■Bluetooth.zip (3.97MB)

 

1.2. Kopiranje map na kartico SD

Mapi »blackbox« in »Bluetooth« kopirajte na prazno kartico SD. Pred nadaljevanjem preverite, ali je struktura kartice SD pravilna. Z nalaganjem napačnih datotek lahko napravo poškodujete. Na kartici SD bi morali biti zdaj mapi »Blackbox« in »Bluetooth«.

2.Posodobitev

1. Vklopite radio, pritisnite gumb MAP in vstavite kartico SD. Zaprite zaslon in pritisnite gumb za nazaj. Med postopkom posodobitve ne ugašajte radia.

MAP

Card Slot

2. Ko je postopek posodobitve dokončan (na zaslonu vidite zeleno kljukico), odstranite kartico SD in za nekaj časa pridržite majhno tipko za ponastavitev (najdete jo ob tipki »+«).

updates

Button

3. Izbrišite morebitne podrobnosti o vzpostavljanju povezave v telefonu in radiu, nato pa znova izvedite postopek vzpostavljanja povezave med telefonom in radiem.

Če želite hitro preveriti, ali je bila posodobitev uspešna, po dokončanem postopku vzpostavljanja povezave v telefonu na radiu pritisnite tipko za ponastavitev. Ko se radio znova vklopi, preverite, ali so v njem še vedno informacije o vzpostavitvi povezave s telefonom (poglejte v razdelek CONNECT (POVEZAVA)). Če so informacije tam, je posodobitev dokončana. Če so podobnosti o vzpostavitvi povezave izginile, poskusite znova izvesti postopek posodobitve.

3.Potrditev rezultata

1) Pritisnite tipko »Info« (Informacije).

2) Preverite, ali je različica »2.00.17.30«.

Info Key

Version

Opozorila:

Če vklopite in izklopite pomožno napajanje (+12 V) naprave NX700E ali če pritisnete tipko za ponastavitev naprave, se bo postopek znova začel od začetka.

1) Ko je z napravo NX700E povezana naprava iPhone, včasih 6 sekund po prejemu klica ni mogoče slišati glasu klicatelja.

2) Ko je z napravo NX700E povezana naprava iPhone, včasih ni zvonjenja ob dohodnem klicu.

3) Ko je z napravo NX700E povezana naprava iPhone, med dohodnim klicem včasih ni mogoče slišali glasu klicatelja.

4) Ko je z napravo NX700E povezana naprava Blackberry, po vklopu ali izklopu ACC med dohodnim klicem včasih ni mogoče slišati glasu.

5) Po izklopu ali vklopu možnosti »Accessory« (Pripomočki) med delovanjem v načinu »Navigation« (Navigacija) ali »Audio« (Zvokovno) je ikona »Connect« (Povezava) v meniju naprave Bluetooth včasih na napačnem mestu.

6) Če so podatki o vzpostavitvi povezave z napravo Bluetooth po ponastavitvi naprave izgubljeni (pritisk tipke za ponastavitev na napravi NX700E) ali ko ni na voljo varnostno napajanje.

7) Če želite izkoristiti vse prednosti teh izboljšav, posodobite različico programske opreme naprave iPhone na vsaj iOS4 (4.1) ali višjo.

Izjeme, navedene spodaj, ostanejo tudi po tej posodobitvi.

Ko je z napravo NX700E povezana naprava iPhone, pri klicu včasih pride do šuma.

Informacije, navedene spodaj, ostanejo tudi po tej posodobitvi.

Ko opravite klic in ga takoj zatem zaustavite z napravo iPhone, gumb »Tel« (Telefon) na zaslonu »Source« (Vir) ni veljaven. V tem primeru pritisnite tipko za ponastavitev na napravi NX700E. Po tem, ko pritisnete tipko za ponastavitev, znova povežite napravo iPhone. (Združljivost naprave NX700E z mobilnim telefonom *48)

Če med klicanjem ali sprejemom klica zaustavite motor avtomobila, včasih ne morete nadaljevati klicanja. V tem primeru pritisnite tipko za ponastavitev na napravi NX700E. Po tem, ko pritisnete tipko za ponastavitev, znova povežite napravo iPhone. (Združljivost naprave NX700E z mobilnim telefonom *49)

Informacije

Če želite spremeniti raven glasnosti zvonjenja ali zvoka klicatelja, vendar ravni ne morete nastaviti na želeno raven, prilagodite »Master volume« (Splošno glasnost) ali »Voice Guidance Volume« (Glasnost glasovnega vodenja) zvoka v meniju z nastavitvami navigacije.

Vrnitev na vrh strani