Slovenian [Informacije o izdelkih]

Clarion Intelligent VOICE™

Clarion Intelligent VOICE™

Izgovorite svoje misli in sprožite preprosto iskanje, ki temelji na tehnologiji prepoznavanja glasu družbe Google™ in številnih informacijah lokalnega iskanja v Googlu

InteligentVoice_hi_01

Iskanje ne bi moglo biti lažje

Izgovorite svoje misli, npr. »I’m hungry« (»Lačen sem«), in iskanje se zažene. Funkcija Clarion Intelligent VOICE™ na podlagi tehnologije prepoznavanja glasu in informacij družbe Google poišče želeno vsebino. Mislite naglas in sistem bo poiskal ciljno mesto, ki bo ustrezalo vašim zahtevam. Dnevi iskanja na podlagi posameznih besed z velikim številom napačnih zadetkov so mimo. Clarion Intelligent VOICE™ razbere pomen izgovorjenih besed in jih naredi preprosto razumljive.
InteligentVoice
InteligentVoice
InteligentVoice
Funkcija deluje ne glede na to, kaj izgovorite. Poiščete lahko vse, kar vam pade na pamet.
Zdaj lahko iščete želene cilje, tako da jih izgovorite, česar običajna tehnologija prepoznavanja glasu ne omogoča.
InteligentVoice

Združljivi modeli

Iskanje v francoščini (primeri)
InteligentVoice
● Restaurant japonais à Lyon
● Avenue des Champs-Elysées à Paris
InteligentVoice
● Un match de football à Saint-Denis
InteligentVoice
● Attractions populaires à Paris
InteligentVoice
● 10 rue du Général Leclerc Enghien-les…
  (iskanje po naslovu)
Z glasovnim iskanjem prihranite čas, ki ga zahteva ročno iskanje
Za razliko od običajnega iskanja z omejenim naborom vnaprej določenih besed ta sistem omogoča iskanje z izgovorjavo katere koli besede, ki vam pade na pamet, zato lahko uporabite tudi daljše izraze. Tako se izognete dodatnemu trudu, ki ga zahteva iskanje na običajne načine.
A. Običajno iskanje z ročnim vnosom
InteligentVoice
A. Običajno iskanje z ročnim vnosom
Če želite poiskati restavracijo v bližini svojega cilja …

1. Poiščite restavracijo v bližini svojega cilja.
2. Izberite kategorijo, po kateri želite iskati. V tem primeru »Restavracije«.
3. Med tipkanjem sistem prikaže morebitna ujemanja, tako da lahko poiščete lokacijo z vnosom le nekaj znakov.
4. Poleg naslova sistem prikaže tudi telefonsko številko in druge povezane informacije.

B. Iskanje z aplikacijo Clarion Intelligent VOICE™

5. Neposredno iskanje z glasovnim ukazom »Restaurant japonais à Lyon«
6. Restaurant japonais à Lyon
7. Hitro in neposredno iskanje

C. Običajno glasovno iskanje
Prepoznavanje glasu/mehanizem za iskanje

8. »Vnesite ukaz«
9. Primer ukaza: »Iskanje v bližini«
10. »Vnesite naslednji ukaz«
11. Primer ukaza: »Hitra hrana«
12. »Vnesite naslednji ukaz«
13. Primer ukaza: »Japonska restavracija«
Različico Premium aplikacije IntelligentVOICE lahko aktivirate z enim klikom in omogočite navigacijo neposredno prek rezultatov iskanja Google.
Vnesite geslo NX504E in aplikacijo IntelligentVOICE različice Premium boste lahko tri mesece uporabljali brezplačno. Po treh mesecih aplikacijo lahko prenehate uporabljati ali jo kupite prek aplikacije Smart Access v mobilnem telefonu (prenosnem telefonu/pametnem telefonu).
 
>Detail

Other speech functions are also available

● Display of icons on the map can be triggered by voice.

● Favorite POI list displaying by voice.

● POI history list displaying by voice.

Voice search frees you from the hassle of manual input

Unlike conventional search based on a limited set of predetermined words, this system enables search by saying out loud any words that come to mind, so even long phrases are possible. This relieves you from the extra hassle and stress of having to search by conventional means.
InteligentVoice_hi_14

A. Typical manual input search

If you wish to eat at a location near your destination…
 
1. Look for Restaurant near the destination.
2. Select the category you wish to search.  In this case, Restaurants.
3. As you type, the system displays possible matches, so you can find a location by inputting just a few characters.
4. In addition to the address, it will display the telephone number and other related information.

B. Clarion Intelligent VOICE™

5. Direct search with voice input of “Near here sushi”
6. Near here sushi
7. Immediate and direct search

C. Typical voice search

Voice Recognition/Search Engine
 
8 . “Please enter command”
9 . Example command: “Vicinity Search”
10. “Please enter the next command”
11. Example command: “Fast Food”
12. “Please enter the next command”
13. Example command: “Japanese Restaurant”

The Premium version of the Intelligent VOICE function can be activated with a single click, providing you with navigation guidance directly from Google search results. When you use the NX504E, the Intelligent VOICE Premium version will be offered for free during the first three months. After that period, you can choose to stop using it or you can purchase it online through the Smart Access application on your mobile phone (smartphone).


Detail

  1. Domov
  2. Izdelki za osebno rabo
  3. Smart Access
  4. Clarion Intelligent VOICE™
  5. Povzetek

Domača stran