Swedish [Produktinformation]

Clarion Intelligent VOICE™

Clarion Intelligent VOICE™

Säg bara vad du tänker på och gör förenklad sökning som bygger på Google™ röstigenkänningsteknik och en stor mängd lokal sökinformation från Google

InteligentVoice_hi_01

Sökning kan inte bli enklare

Säg bara vad du tänker på, som t ex ”jag är hungrig”, och sökningen görs åt dig. Clarion Intelligent VOICE™ letar rätt på det du behöver med hjälp av Googles teknik för röstigenkänning och informationssökning. Tänk högt, så letar systemet reda på en destination som passar in på dina behov. Glöm bort alla gamla problem med den ordbaserade söktekniken som gav massvis med felträffar. Clarion Intelligent VOICE™ förstår vad du menar och förenklar livet.
IntelligentVoice
IntelligentVoice
IntelligentVoice
Säg si, säg så, allting fungerar. Sök efter vad som helst.
Till skillnad från vanlig röstigenkänning kan du nu söka destinationer genom att helt enkelt säga vad du vill.
IntelligentVoice

Kompatibla modeller

Röst på franska (exempel)
IntelligentVoice
● Restaurant japonais à Lyon
● Avenue des Champs-Elysées à Paris
IntelligentVoice
● Un match de football à Saint-Denis
IntelligentVoice
● Attractions populaires à Paris
IntelligentVoice
● 10 rue du Général Leclerc Enghien-les …
  (Adressökning)
Med röstsökning behöver du inte hålla på och krångla med manuell inmatning
Till skillnad från en konventionell sökning som baseras på ett begränsat antal förutbestämda ord, är det med det här systemet möjligt att göra sökningar genom att säga vilka ord som helst som du råkar tänka på, vilket möjliggör även långa fraser. Detta gör att du slipper det extra krånglet med sökningar som görs med konventionella medel.
A. Typisk manuell sökning
IntelligentVoice
A. Typisk manuell sökning
Om du vill gå på restaurang i närheten av din destination ...

1. Leta efter restaurang nära din destination.
2. Välj den kategori som du vill söka. I detta fall, restauranger.
3. Allt eftersom du skriver visar systemet möjliga träffar, vilket gör att du kan hitta en plats genom att skriva in bara några tecken.
4. Förutom adressen kommer den att visa telefonnumret och annan relaterad information.

B. Clarion Intelligent VOICE™

5. Röststyrd direktsökning för "Restaurant japonais à Lyon"
6. Restaurant japonais à Lyon
7. Omedelbar och direkt sökning

C. Typisk röstsökning
Röstigenkänning/sökmotor

8. ”Vänligen ange kommando”
9. Exempelkommando: ”Sök i närheten”
10. "Vänligen ange nästa kommando"
11. Exempelkommando: ”Snabbmat”
12. "Vänligen ange nästa kommando"
13. Exempelkommando: "Japansk restaurang"
Premiumversionen av funktionen IntelligentVOICE kan aktiveras med ett enda klick och ger dig navigeringsvägledning direkt från sökresultaten från Google.
När du använder NX504E erbjuds premiumversionen av IntelligentVOICE utan kostnad för de första tre månaderna. Därefter kan du välja att sluta använda den eller köpa den online via programmet Smart Access på din telefon (mobiltelefon/smarttelefon).
 
>Detail

Other speech functions are also available

● Display of icons on the map can be triggered by voice.

● Favorite POI list displaying by voice.

● POI history list displaying by voice.

Voice search frees you from the hassle of manual input

Unlike conventional search based on a limited set of predetermined words, this system enables search by saying out loud any words that come to mind, so even long phrases are possible. This relieves you from the extra hassle and stress of having to search by conventional means.
InteligentVoice_hi_14

A. Typical manual input search

If you wish to eat at a location near your destination…
 
1. Look for Restaurant near the destination.
2. Select the category you wish to search.  In this case, Restaurants.
3. As you type, the system displays possible matches, so you can find a location by inputting just a few characters.
4. In addition to the address, it will display the telephone number and other related information.

B. Clarion Intelligent VOICE™

5. Direct search with voice input of “Near here sushi”
6. Near here sushi
7. Immediate and direct search

C. Typical voice search

Voice Recognition/Search Engine
 
8 . “Please enter command”
9 . Example command: “Vicinity Search”
10. “Please enter the next command”
11. Example command: “Fast Food”
12. “Please enter the next command”
13. Example command: “Japanese Restaurant”

The Premium version of the Intelligent VOICE function can be activated with a single click, providing you with navigation guidance directly from Google search results. When you use the NX504E, the Intelligent VOICE Premium version will be offered for free during the first three months. After that period, you can choose to stop using it or you can purchase it online through the Smart Access application on your mobile phone (smartphone).


Detail

  1. Hem
  2. Produkter för privatpersoner
  3. Smart Access
  4. Clarion Intelligent VOICE™
  5. Markera

Hemsida