Romania

Actualizare de software CZ501E/CZ501EG/CZ501ER

Acest software se adresează următoarelor simptome.

*probleme la conexiunea Bluetooth

*probleme la comutarea modului simplu de control pentru conexiunea iPod/iPhone

ATENŢIE

*Confirmaţi versiunea de software a unităţii dvs. înainte de a actualiza.

Consultaţi punctul 3 de mai jos, „Confirmarea rezultatului”.

Nu este necesar să vă actualizaţi unitatea dacă software-ul corespunde condiţiilor următoare.

"・Când versiunea software este „VM-0118-1E” şi „VS-0101-MX”."

ex. Dacă versiunea de software a unităţii dvs. este "VS-0096-MX" , trebuie să actualizaţi prin „AUDIO_v2x_V101_CZ501_MXIC_101125_00_375K.mcs”.

Dacă versiunea de software a unităţii dvs. este „VM-0118-1E”, nu este necesar să actualizaţi.

*Nu OPRIŢI unitatea în timpul actualizării.

*Nu acţionaţi unitatea în timpul actualizării acesteia.

*Când unitatea este actualizată, frecvenţele radio presetate, setările audio şi setările de reglaj memorate sunt şterse.

Înregistraţi toate datele memorate înainte de actualizare.

1. Pregătire

1.1. Descărcare

Descărcaţi fişierul „update_tool for CZ501E.zip”.

Fişierul este arhivat în format zip şi va fi necesară dezarhivarea sa pe computerul dvs. înainte de a-l copia pe alt dispozitiv de memorie USB.

■update_tool for CZ501E.zip (837kB)

După dezarhivarea fişierului, apar două fişiere în folderul „update_tool for CZ501E”.

*CZ501MCU.BIN (129 kB)

*AUDIO_v2x_V101_CZ501_MXIC_110125_00_375K.mcs (1.585 kB)

 

2. Actualizare

1) Copiaţi „CZ501MCU.BIN” din computerul dvs. pe un dispozitiv de memorie USB neocupat.

2) Introduceţi dispozitivul de memorie USB în slotul USB din unitate când unitatea este PORNITĂ. Apoi, pe afişaj va apărea „MCU UPG.”.

3) Aşteptaţi şi NU OPRIŢI unitatea până ce aceasta nu s-a resetat automat.

4) Scoateţi dispozitivul de memorie USB din unitate. Ştergeţi orice fişiere rămase pe dispozitivul de memorie USB.

5) Copiaţi „AUDIO_v2x_V101_CZ501_MXIC_110125_00_375K.mcs” din computerul dvs. pe un dispozitiv de memorie USB neocupat.

6) Introduceţi dispozitivul de memorie USB în slotul USB din unitate când unitatea este PORNITĂ. Apoi, pe afişaj va apărea „SERVO UPGRADING”.

7) Aşteptaţi şi NU OPRIŢI unitatea până ce aceasta nu a comutat automat pe modul radio.

8) Actualizare finalizată. Verificaţi versiunea de software a unităţii dvs.

3. Confirmarea rezultatului

1) Porniţi unitatea.  Apăsaţi butonul VOL şi butonul de presetare „6” în modul Tuner.

2) Confirmaţi faptul că s-a instalat versiunea „VM-0118-1E”.

3) Introduceţi orice CD. Apăsaţi butonul VOL şi butonul de presetare „6” în modul CD/MP3.

4) Confirmaţi faptul că s-a instalat versiunea „VS-0101-MX”.

Revenire la începutul paginii