Actualizare de software CZ301E

Acest software se adresează următoarelor anomalii.

*Ştergerea memoriei după comutarea benzii în mod tuner

*Probleme de transfer din agendă la conectarea prin Bluetooth

ATENŢIE

*Confirmaţi versiunea de software a unităţii dvs. înainte de a actualiza.

Consultaţi punctul 3 de mai jos, „Confirmarea rezultatului”.

Nu este necesar să vă actualizaţi unitatea dacă software-ul corespunde condiţiilor următoare.

・Când versiunea de software este superioară „VM-0104”.

・Când versiunea de software este superioară „VS-0101”.

ex. Dacă versiunea de software a unităţii dvs. este „VM-0103” şi „VS-0101”, trebuie să actualizaţi cu versiunea „CZ301EMCU”, nefiind necesară actualizarea prin „AUDIO_v2x_V101_CZ301E_101125_00_375K.mcs” sau „AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_101125_00_375K.mcs”.

*Nu OPRIŢI unitatea în timpul actualizării.

*Nu interveniţi asupra unităţii cât aceasta se actualizează.

*Când unitatea este actualizată, posturile radio presetate, setările audio şi orice setări de reglaj memorate sunt şterse.

Înregistraţi toate setările memorate înainte de actualizare.

1. Pregătire

1.1. Descărcare

Descărcaţi fişierul „update_tool for CZ301E.zip”.

Fişierul este arhivat în format zip şi va fi necesară dezarhivarea sa pe computerul dvs. înainte de a-l copia pe alt dispozitiv de memorie USB.

■update_tool for CZ301E.zip(1,636kB)

După dezarhivarea fişierului, apar trei fişiere în folderul „update_tool for CZ301E”.

*CZ301EMCU.BIN (128 kB)

*AUDIO_v2x_V101_CZ301E_101125_00_375K.mcs (1.586 kB)

*AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_101125_00_375K.mcs (1.586 kB)

 

2. Actualizare

1) Copiaţi „CZ301EMCU.BIN” din computerul dvs. pe un dispozitiv de memorie USB neocupat.

2) Introduceţi dispozitivul de memorie USB în slotul USB din unitate când unitatea este PORNITĂ. Apoi, pe afişaj va apărea „MCU UPG.”.

3) Aşteptaţi şi NU OPRIŢI unitatea până ce aceasta nu se resetează automat.

4) Scoateţi dispozitivul de memorie USB din unitate. Ştergeţi orice fişiere rămase pe dispozitivul de memorie USB.

Avertisment

Verificaţi versiunea de software a unităţii înainte de actualizare.

1) PORNIŢI unitatea.

2) Introduceţi orice CD.(Comutaţi pe modul CD/MP3)

3) Apăsaţi butonul VOL şi butonul de presetare „6”.

4) Se afişează „VS-XXXX” sau „VS-XXXX-MX”

Dacă versiunea de software este „VS-XXXX”,trebuie să copiaţi fişierul „AUDIO_v2x_V101_CZ301E_110125_00_375K.mcs”.

Dacă versiunea de software este „VS-XXXX-MX”,trebuie să copiaţi fişierul „AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_110125_00_375K.mcs”.

ex. Dacă versiunea de software servo este VS-0090, trebuie să copiaţi fişierul „AUDIO_v2x_V101_CZ301E_110125_00_375K.mcs”.

ex. Dacă versiunea de software servo este VS-0090-MX, trebuie să copiaţi fişierul „AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_110125_00_375K.mcs”.

5) Copiaţi „AUDIO_v2x_V101_CZ301E_110125_00_375K.mcs” sau „AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_110125_00_375K.mcs” din computerul dvs. pe un dispozitiv de memorie USB neocupat.

6) Introduceţi dispozitivul de memorie USB în slotul USB din unitate când unitatea este PORNITĂ. Apoi, pe afişaj va apărea „SERVO UPGRADING”.

7) Aşteptaţi şi NU OPRIŢI unitatea până ce aceasta nu a comutat automat pe modul radio.

8) Actualizare finalizată. Verificaţi versiunea de software a unităţii dvs.

3. Confirmarea rezultatului

1) Porniţi unitatea. Apăsaţi butonul VOL şi butonul de presetare „6” în modul Tuner.

2) Confirmaţi faptul că s-a instalat versiunea „VM-0104”.

3) Introduceţi orice CD. Apăsaţi butonul VOL şi butonul de presetare „6” în modul CD/MP3.

4) Confirmaţi faptul că s-a instalat versiunea „VS-0104” sau „VS-0104-MX”.

Revenire la începutul paginii