Romania

Actualizare software NX700E pentru Bluetooth

1.Pregătire

Următoarele cerinţe sunt necesare înainte de a începe descărcarea.

  • Card SD gol, capacitate minimă 16 MB (fișierele descărcate au aproximativ 4 MB)
  • Win Zip

1.1. Descărcarea

Descărcați fișierul „Bluetooth.zip”.

Fişierul este arhivat în format .zip şi trebuie să îl dezarhivaţi şi să îl extrageţi pe desktopul PC-ului înainte de a-l copia pe un card SD.

Atunci când acest fişier este dezarhivat, folderele „blackbox” și „Bluetooth” sunt afişate în locaţia dezarhivată.

Folderul „Blackbox” nu este gol.

Folderul „Bluetooth” nu este gol.

■Bluetooth.zip (3.97MB)

 

1.2. Copiaţi folderele pe cardul SD

Copiaţi folderele „blackbox” şi „Bluetooth” pe un card SD gol. Asiguraţi-vă, înainte de a continua, că structura cardului SD este corectă, deoarece încărcarea unor fişiere incorecte poate deteriora unitatea. Cardul SD ar trebui să conţină acum folderele „Blackbox” şi „Bluetooth”.

2.Actualizarea

1. Porniţi radioul, apăsaţi pe butonul MAP şi introduceţi cardul SD. Acum închideți ecranul şi apăsaţi pe butonul Înapoi. Nu închideţi radioul în timpul actualizării.

MAP

Card Slot

2. După efectuarea actualizării (pe afişaj este afişat o bifă verde), scoateţi cardul SD şi apăsaţi pe micul buton de reinițializare (se află lângă butonul „+”).

updates

Button

3. Ștergeți toate detaliile de împerechere din telefon și radio și apoi reîmperecheați telefonul și radioul.

O verificare rapidă pentru a confirma dacă actualizarea s-a efectuat cu succes constă în apăsarea pe butonul de reinițializare al radioului după ce ați împerecheat telefonul. După repornirea radioului, verificați dacă detaliile de împerechere a telefonului mai sunt în radio (căutaţi în CONNECT). Dacă da, actualizarea s-a efectuat. Dacă detaliile împerecherii au dispărut, încercaţi din nou să efectuaţi actualizarea.

3.Confirmarea rezultatului

1) Apăsaţi pe tasta „Info”.

2) Confirmaţi că versiunea este „2.00.17.30”.

Info Key

Version

Precauţii:

Actualizarea va reîncepe de la început dacă opriţi şi reporniţi linia de alimentare de rezervă (+12V) sau apăsaţi pe butonul de reiniţializare de pe NX700E.

1) Atunci când la aparatul NX700E este conectat un iPhone, uneori sunetul vocii apelante nu se poate auzi timp de 6 secunde după primirea unui apel.

2) Atunci când la aparatul NX700E este conectat un iPhone, uneori nu se aude sunetul apelului primit.

3) Atunci când la aparatul NX700E este conectat un iPhone, uneori nu se poate auzi sunetul vocii apelantului la un apel primit.

4) Atunci când la aparatul NX700E este conectat un Blackberry, uneori nu se poate auzi sunetul vocii în cursul unui apel primit după ce opriți și reporniți curentul alternativ.

5) Uneori pictograma „Conectare” din meniul Bluetooth se află într-o locație incorectă după ce opriți și reporniți curentul alternativ în modul Navigație sau Audio.

6) Dacă datele de împerechere Bluetooth se pierd după reinițializarea aparatului (apăsând pe butonul de reinițializare de pe NX700E) sau după pierderea alimentării de rezervă.

7) În plus, vă rugăm să vă actualizaţi versiunea de iPhone la iOS4 (4.1) sau ulterioară pentru a beneficia de aceste îmbunătăţiri.

Excepţiile de mai jos rămân valabile chiar şi după această actualizare.

Atunci când la aparatul NX700E este conectat un iPhone, uneori apare zgomot la efectuarea unui apel.

Informaţiile de mai jos rămân valabile chiar şi după această actualizare.

Uneori butonul Tel din ecranul Sursă nu este valid după ce efectuaţi un apel şi îl opriţi imediat de pe iPhone. În acest caz, apăsaţi pe butonul de reiniţializare de pe NX700E. În plus, refaceţi conexiunea cu aparatul iPhone după ce apăsaţi pe butonul de reiniţializare. (Compatibilitate telefoane mobile NX700E *48)

Uneori nu puteţi continua apelul după ce opriţi motorul mașinii în timp ce efectuaţi sau primiţi un apel. În acest caz, apăsaţi pe butonul de reiniţializare de pe NX700E. În plus, refaceţi conexiunea cu aparatul iPhone după ce apăsaţi pe butonul de reiniţializare. (Compatibilitate telefoane mobile NX700E *49)

Informaţii

În cazul în care doriți să modificaţi nivelul volumului pentru apeluri primite sau efectuate, dar nu puteţi regla nivelul de volum favorit pentru ele, ajustaţi „Volumul principal” sau „Volumul ghidării vocale” pentru setarea Sunet din meniul de setare a navigației.

Revenire la începutul paginii