Norway

NX700E programvareoppdatering for Bluetooth

1.Forberedelse

Følgende er nødvendig før du begynner nedlastingen.

  • Tomt SD-kort med minimum kapasitet på 16 MB (Last ned filer ~4 MB)
  • Win Zip

1.1. Laste ned

Last ned filen "Bluetooth.zip".

Filen er zip-komprimert, og du må pakke den ut og plassere den på PC-ens skrivebord før du kopierer den til et SD-kort.

Når denne filen er pakket ut, vises mappene "blackbox" og "Bluetooth" på plasseringen for utpakkingen.

"Blackbox”-mappen har innhold.

"Bluetooth”-mappen har innhold.

■Bluetooth.zip (3,97 MB)

 

1.2. Kopier mapper til SD-kort

Kopier "blackbox"- og "Bluetooth"-mappene til et tomt SD-kort. Kontroller at strukturen til SD-kortet er riktig før du går videre. Lasting av feil filer kan skade enheten. SD-kortet skal nå inneholde mappene "Blackbox" og "Bluetooth".

2.Oppdater

1. Slå PÅ radioen, trykk på MAP-knappen og sett inn SD-kortet. Lukk skjermen og trykk på tilbake-knappen. Ikke slå AV radioen under oppdatering.

MAP

Card Slot

2. Når oppdateringen er fullført (du ser et grønt merke på skjermen), tar du ut SD-kortet og trykker på den lille tilbakestill-knappen et par sekunder (den er ved siden av "+"-knappen).

updates

Button

3. Slett eventuelle paringsopplysninger på telefonen og radioen og deretter parer du telefonen til radioen på nytt.

For raskt å kontrollere om oppdateringen var vellykket kan du trykke på tilbakestill-knappen på radioen etter at du har paret telefonen. Når radioen er slått PÅ igjen, kontrollerer du om telefonens paringsopplysninger fortsatt er i radioen (se i KOBLE TIL). Hvis de er der, er oppdateringen fullført. Hvis paringsopplysningene har forsvunnet, prøver du oppdateringen på nytt.

3.Bekreft resultat

1) Trykk på "Info"-tasten.

2) Kontroller at versjonen er "2.00.17.30".

Info Key

Version

Obs!

Oppdateringen starter fra begynnelsen hvis du slår av og på sikkerhetskopilinjen (+12 V) eller trykker på tilbakestill-knappen på NX700E.

1) Når en iPhone er koblet til NX700E, kan det hende at den innkommende talelyden ikke høres i 6 sekunder etter at samtalen er mottatt.

2) Når en iPhone er koblet til NX700E, er det noen ganger ingen ringelyd for innkommende samtaler.

3) Når en iPhone er koblet til NX700E, kan det hende at stemmen fra den som ringer ikke kan høres under en innkommende samtale.

4) Når en Blackberry er koblet til NX700E, kan det hende at stemmer ikke kan høres under en innkommende samtale etter ACC AV/PÅ.

5) Noen ganger er "Koble til"-ikonet i Bluetooth-menyen på feil plass etter Tilbehør AV/PÅ under Navigering- eller Lyd-modus.

6) Hvis Bluetooth-paringsdataene går tapt etter tilbakestilling av enheten (ved å trykke på tilbakestill-knappen på NX700E) eller etter sikkerhetskopieringen, går strømforsyningen tapt.

7) I tillegg kan du oppdatere din iPhone-versjon til iOS4 (4.1) eller høyere for å dra nytte av disse forbedringene.

Unntakene nedenfor gjelder fortsatt selv etter denne oppdateringen.

Når en iPhone er koblet til NX700E, kan det noen ganger oppstå støy når du ringer.

Informasjonen nedenfor gjelder fortsatt selv etter denne oppdateringen.

Noen ganger er Tlf-knappen på kildeskjermen ugyldig når du foretar et anrop og stopper et anrop øyeblikkelig fra iPhone. I det tilfellet trykker du på tilbakestill-knappen på NX700E. I tillegg kan du koble til med iPhone på nytt etter å ha trykket på tilbakestill-knappen. (NX700E mobiltelefonkompatibilitet *48)

Noen ganger kan du ikke fortsette samtalen etter at du stanser motoren til bilen mens du ringer eller mottar en samtale. I det tilfellet trykker du på tilbakestill-knappen på NX700E. I tillegg kan du koble til med iPhone på nytt etter å ha trykket på tilbakestill-knappen. (NX700E mobiltelefonkompatibilitet *49)

Informasjon

I tilfelle du vil endre volumet på ringe- eller anropslyden når du ikke kan justere til ditt favorittvolumnivå på dem, justerer du "Mastervolum" eller "Taleveiledningsvolum" i Lydinnstilling i navigeringsinnstillingsmenyen.

Gå tilbake til toppen av siden