Norway

MAX973HD / MAX983HD Skins

1. Oversikt

Endringsfunksjonen for overflater lar deg skifte overflate (skjermbildeutforming) på MAX973HD, som for eksempel bakgrunnsbildet. Flere overflater er tilgjengelige på “www.clarion.com”.

Regnbue

Regnbue

Giugiaro

Giugiaro

2. Laste ned overflatedata

2.1. Sjekk systemversjonen

Det er to typer overflatedata, avhengig av systemversjonen til MAX973HD. Før du laster ned data, vennligst kontroller versjonen ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

1. Trykk

1. Trykk "General"

2. Bla til side 3

2. Bla til side 3

3. Trykk

3. Trykk "Info."

4. Sjekk systemversjonen

4. Sjekk systemversjonen

2.2. Last ned overflatedata

3. Kopiere data

Pakke opp overflatedata

Alle overflatdata er komprimert i zip-filer, som du må dekomprimere på din PC før de kopieres til et SD-kort.

<b>Pakke opp overflatedata</b>
Alle overflatdata er komprimert i zip-filer, som du må dekomprimere på din PC før de kopieres til et SD-kort.

Kopiere overflatedata til et SD-kort

Overflatedata vil bli pakket ut i katalogen “SkinChange”, og består av en katalog og 4 filer. Vennligst kopier det til hovedkatalogen (øverste katalog) på ditt SD-kort.

* Katalogen "SkinChange" må kopieres til hovedkatalogen på SD minnekortet.

* Filstrukturen må ikke endres. Endrer du på filstrukturen, filformatet eller filnavnene, vil de nødvendige data ikke være tilgjengelige.

[Filstruktur]

SkinChange

 →003 or 004

  →bmp_bgimg_mylist.bmz

  →bmp_skin_icon.bmp

  →readme.txt

  →Substance.skn

<b>Kopiere overflatedata til et SD-kort</b>
Overflatedata vil bli pakket ut i katalogen “SkinChange”, og består av en katalog og 4 filer. Vennligst kopier det til hovedkatalogen (øverste katalog) på ditt SD-kort.
* Katalogen [Filstruktur] SkinChange  →003 or 004   →bmp_bgimg_mylist.bmz   →bmp_skin_icon.bmp   →readme.txt   →Substance.skn" border="0" />

4. Installere overflatedata

a) Slå på tenningen i bilen.

b) Åpne frontpanelet etter at AV navigasjonssystemet starter.

c) Sett inn SD-kortet i AV navigasjonssystemet.

d) Installer overflatedata ved å følge denne fremgangsmåten.

1. Trykk

1. Trykk "Next page"

2. Trykk

2. Trykk "Import Data"

3. Trykk

3. Trykk "Import"

4. Velg overflatebilde.

4. Velg overflatebilde.

Gå tilbake til toppen av siden