Estonian [Tooteteave]

  1. Kodu
  2. Tootetugi
  3. Tarkvaravärskendus
  4. NX405E tarkvaravärskendus

NX405E tarkvaravärskendus

NX405E Improvements (03/02/2017)
• Fixed memory reset.
 
NX405E Improvements (07/06/2016)
• Fixed Bluetooth functions.
• Fixed POI not work issue.
 
Estimated Update Time: 8 minutes
Sissejuhatus
Laadige NX405E värskendamise juhised alla ja printige need välja, enne kui tarkvaravärskenduse alla laadite ja installite. Juhiseid tuleb järgida selles dokumendis kirjeldatud järjekorras, muidu võib NX405E kasutuskõlbmatuks muutuda.
 
Veenduge enne värskenduse tegemist, et seadme tarkvara versioon oleks õige. Vaadake selle dokumendi lõpus olevat etappi „3. Tulemuse kinnitamine”. Kui seadme tarkvara versioon vastab etapis „3. Tulemuse kinnitamine” loetletud versioonile, siis on NX405E ajakohane ja teil ei ole vaja tarkvara värskendada.
 
Hoiatus. Ärge tehke seda tarkvaravärskendust sõiduki juhtimise ajal. Ärge katkestage NX405E toidet, kui värskendamine on pooleli. Ärge unustage enne värskendamist salvestada kõiki valiku Settings (Sätted) väärtusi, kuna sätted lähtestatakse pärast värskendamist tehase vaikesätetele.
Nõuded
• Windowsil töötav arvuti, millel on Interneti-ühendus ning millesse on installitud pakkimise ja lahtipakkimise programm.
(http://winzip.com/downwz.htm).
• Tühi mikro-SD-kaart, mille mälumaht on vähemalt 256 MB.
• Arvutile mõeldud mikro-SD-kaardi lugeja.
1. Ettevalmistus
1) Laadige alla fail NX405E.zip ja salvestage see oma arvuti töölauale.
 
Failid on zip-tihendatud ja peate need arvutis lahti pakkima, enne kui failid tühjale mikro-SD-kaardile kopeerite.

NX405E.zip (ligikaudu 47,1 MB)

Kui faili lahti pakite, näete üht kausta.
 
Kaust: SW_Update
2. Värskendamine
1) Kopeerige kaust SW_Update tühjale microSD-kaardile.
2) Lülitage NX405E toide välja, lülitades välja sõidukite süüte, ja eemaldage navigeerimise mikro-SD-kaart, mis on praegu sisestatud ekraani ülemisse vasakpoolsesse ossa.
 
Märkus. Navigeerimiskaardi andmed asuvad algsel navigeerimise mikro-SD-kaardil. Olge ettevaatlik, et te algset navigeerimise mikro-SD-kaarti ära ei kaotaks ega kahjustaks.
 
3) Sisestage värskendamise mikro-SD-kaart mikro-SD-kaardi pessa ja lülitage seejärel NX405E sisse.
4) Puudutage nuppu PRESS HERE TO UPDATE (Värskendamiseks vajutage siia).
NX405E-01
5) Puudutage nuppu OK.
NX405E-02
Then update starts.
NX405E-02
Märkus. Ärge ühendage NX405E-d lahti, katkestage ühendust ega toidet enne, kui tarkvaravärskendus on valmis. Selle värskenduse osa lõpetamiseks kulub ligikaudu 7 minutit.
6) Lülitage toide pärast värskendamise lõppu välja ja uuesti sisse.
7) Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et puuteekraani õigesti kalibreerida. Veenduge, et puudutaksite niitriste (+) ettevaatlikult sõrmeotsa või puuteekraani puutepliiatsiga.
NX405E-03
8) Kui olete kõik puuteekraani kalibreerimise etapid läbinud, puudutage ekraanil suvalist kohta, et puuteekraani kalibreerimisrežiimist väljuda. NX405E kuvab uuesti 2. etapis näidatud ekraani (4).
9) Lülitage NX405E toide välja, lülitades välja sõidukite süüte, ja eemaldage värskendamise mikro-SD-kaart, mis on praegu sisestatud.
10) Sisestage navigeerimise mikro-SD-kaart mikro-SD-kaardi pilusse ja lülitage NX405E sisse.
3. Tulemuse kinnitamine
3-1. RAKENDUS
1) Vajutage nuppu MENU (Menüü), mis asub esipaneeli horisontaalselt vasakpoolses osas.
2) Puudutage nuppu Settings (Sätted).
NX405E-04
3) Kerige vahekaardil General (Üldteave) oleva loetelu lõppu.
NX405E-05
4) Puudutage valiku Version (Versioon) nuppu Set (Määra).
NX405E-06
5) Veenduge, et järgmised tarkvaraversioonid oleksid edukalt värskendatud.
APP_V 2.3.3_0FK3_161118
MCU_V 2.1.53_0FK3_161117
NX405E-07
3-2. Bluetooth
1) Vajutage nuppu MENU (Menüü), mis asub esipaneeli horisontaalselt vasakpoolses osas.
2) Puudutage ikooni TEL.
NX405E-08
3) Puudutage ekraanil TEL nuppu Settings (Sätted).
NX405E-09
4) Veenduge, et järgmised tarkvaraversioonid oleksid edukalt värskendatud.
HW01-SW03.66.00
NX405E-10
  1. Kodu
  2. Tootetugi
  3. Tarkvaravärskendus
  4. NX405E tarkvaravärskendus

Koduleht