Estonia

Tootejuhendite allalaadimise teenus

Kasutustingimused

Palun lugege läbi järgimised tingimused.

Enne tootejuhendi allalaadimise teenuse kasutamist käesoleval saidil tuleb Teil nõustuda järgmiste “Kasutustingimustega.”

Terms of Use

Tootejuhendid käesoleval saidil on kaitstud Clarion Co., Ltd autoriõigusega. Nende sisu volitamata edasijagamine tervikuna või osaliselt on seadusega keelatud. Sellele vaatamata on Teil õigus isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks üks eksemplar välja trükkida.

Vigade parandused ja muud sarnased materjalid komplekteeritakse mõni kord koos tootega kui tootejuhendi lisad, kuid käesoleval saidil ei esitata mitte kõiki selliseid materjale.

Põhimõtteliselt vastavad käesoleval saidil ilmuvad tootejuhendid tootele selle esimesele müümisel. Tootejuhendite sisu võidakse toote spetsifikatsioonide või eeskirjade muudatuste korral muuta ilma ette teatamata ning see võib erineda Teie kasutuses olevast tootest või tootejuhendist. Erinevuste ilmnemisel Teie ostetud toote spetsifikatsioonide ja käesoleval saidil toodud tootejuhendi vahel, aga samuti käesoleva saidi sisu puudutavate küsimuste korral, pöörduge palun klienditeeninduse poole.

Lisaks sellele võidakse tootega kaasasoleva tootejuhendi ümbervaatamisel avaldada muudetud versioon käesoleval saidil ilma sellest teatamata. Siiski uuendatakse käesoleval saidil toodud tootejuhendeid tootega kaasasolevate tootejuhendite iga ümbervaatamise korral.

Käesoleval saidil toodud tootejuhendites viidatud mudelid võivad seoses tootmise lõpetamisega või muudel põhjustel müügilt puududa.

Käesolev sait ei sisalda tootejuhendeid kõikide Clarioni poolt müüdavate toodete kohta. Kui Teil ei õnnestunud leida vajalikku tootejuhendit, pöörduge palun selle ostmiseks klienditeenindusse. Teatavatel juhtudel ei ole kohaldatava tootejuhendi ostmine võimalik seoses tootmise lõpetamisega või muudel põhjustel.

Need tootejuhendid on ette nähtud Clarioni tooteid ostnud klientidele ning need on koostatud eeldusel, et toode on juba ostetud. Mõningatel juhtudel võib osutuda, et Clarion ei suuda vastata tooteid mitte ostnud isikute poolt esitatud küsimustele nende tootejuhendite kohta.

Clarion ei vastuta kahjude eest seoses käesoleva saidi teenuste kasutamisega või suutmatusega neid kasutada (kaasa arvatud andmekadu, teenuse katkemine, müügiinfo kadu jne), isegi kui eelnevalt oli teatatud, et sellise kahju või vastutusnõuete võimalusest kolmandate isikute poolt.

Käesolevat teenust võib katkestada või selle tingimusi muuta ilma ette teatamata.

 

Kuidas vaadata PDF-faile

Käesoleval veebisaidil leiduvate PDF-failide vaatamiseks tuleb Teil oma arvutisse installeerida Adobe Acrobat Reader Version 6.0 või hilisem või Adobe Reader'i plugin (mõlemad tasuta allalaaditavad). Kui Teie arvutis see tarkvara puudub, saate Te ikooni klõpsates sobiva versiooni oma arvutisse Adobe veebisaidilt alla laadida.

Acrobat ReaderAcrobat Reader'i allalaadimine

Tagasi lehekülje algusesse