Estonia

MAX973HD / MAX983HD Skins

1. Ülevaade

Rüüvahetuse funktsioon võimaldab teil vahetada MAX973HD rüüsid (ekraanikujundust), nagu näiteks tagapõhja vms. Täiendavaid rüüandmeid võite leida aadressil “www.clarion.com”.

Rainbow (vikerkaar)

Rainbow (vikerkaar)

Giugiaro

Giugiaro

2. Rüüandmete allalaadimine

2.1. Kontrollige süsteemi versiooni

Olenevalt MAX973HD süsteemi versioonist on kasutusel 2 tüüpi rüüandmeid. Enne andmete allalaadimist kontrollige palun versiooni vastavalt alljärgnevale protseduurile.

1. Vajutage

1. Vajutage "General" (üldinfo)

2. Kerige 3. leheküljeni

2. Kerige 3. leheküljeni

3. Vajutage

3. Vajutage "Info."

4. Kontrollige süsteemi versiooni (System).

4. Kontrollige süsteemi versiooni (System).

2.2. Rüüandmete allalaadimine

3. Andmete kopeerimine

Pakkige rüüandmed lahti

Kõik rüüandmed on pakitud zip-failidesse ning need tuleb teil enne andmete SD kaardile kopeerimist oma arvutis lahti pakkida.

<b>Pakkige rüüandmed lahti</b>
Kõik rüüandmed on pakitud zip-failidesse ning need tuleb teil enne andmete SD kaardile kopeerimist oma arvutis lahti pakkida.

Kopeerige rüüandmed SD kaardile

Rüüandmed pakitakse lahti kataloogi nimega “SkinChange”, mis koosneb ühest kataloogist ja 4st failit. Palun kopeerige see oma SD-kaardi juurkataloogi.

* "SkinChange" kataloog tuleb kopeerida SD-kaardi mäluseadme juurkataloogi.

* Ärge muutke failistruktuuri. Struktuuri, failiformaadi või failinimede muutmisel ei ole andmeid võimalik kasutada.

[Failistruktuur]

SkinChange

 →003 or 004

  →bmp_bgimg_mylist.bmz

  →bmp_skin_icon.bmp

  →readme.txt

  →Substance.skn

<b>Kopeerige rüüandmed SD kaardile</b>
Rüüandmed pakitakse lahti kataloogi nimega “SkinChange”, mis koosneb ühest kataloogist ja 4st failit. Palun kopeerige see oma SD-kaardi juurkataloogi.
* [Failistruktuur] SkinChange  →003 or 004   →bmp_bgimg_mylist.bmz   →bmp_skin_icon.bmp   →readme.txt   →Substance.skn" border="0" />

4. Installeerige rüüandmed

a) Lülitage auto süüde sisse.

b) Avage pärast AV navigatsioonisüsteemi käivitumist esipaneel.

c) Sisestage SD-kaart AV navigatsioonisüsteemi.

d) Installeerige rüüandmed vastavalt alljärgnevale protseduurile.

1. Vajutage

1. Vajutage "Next page" (järgmine lehekülg)

2. Vajutage

2. Vajutage "Import Data" (andmete importimine)

3. Vajutage

3. Vajutage "Import"

4. Valige rüüpilt (Skin image).

4. Valige rüüpilt (Skin image).

Tagasi lehekülje algusesse