Denmark

CZ501E/CZ501EG/CZ501ER - Softwareopdatering

Denne software udbedrer følgende symptomer.

*problem med Bluetooth-forbindelse

*problem med at skifte simpel funktionstilstand for iPod-/iPhone-forbindelse

FORSIGTIG

*Bekræft softwareversion for din enhed, før du opdaterer.

Der henvises til 3 nedenfor. Bekræft resultat.

Intet behov for at opdatere din enhed, hvis softwaren opfylder nedenstående betingelser.

・Når softwareversionen er "VM-0118-1E" og "VS-0101-MX".

f.eks. hvis softwareversionen for din enhed er "VS-0096-MX", skal du opdatere med "AUDIO_v2x_V101_CZ501_MXIC_101125_00_375K.mcs".

Hvis softwareversionen for din enhed er ”VM-0118-1E”, behøver du ikke opdatere.

*SLUK ikke enheden under opdateringen.

*Brug ikke enheden, når den opdaterer.

*Når enheden er opdateret, ryddes forudindstillede radiofrekvenser, lydindstillinger og justeringsindstillinger, som er gemt i hukommelsen.

Optag alt, som er gemt i hukommelsen, før opdateringen.

1.Forberedelse

1.1. Download

Download filen ”update_tool for CZ501E.zip”.

Filen er zip-komprimeret, og du skal trække den ud på computeren, før du kopiere den til en USB-hukommelsesenhed.

■update_tool for CZ501E.zip (837 KB)

Når denne fil er trukket ud, vises der to filer i mappen ”update_tool for CZ501E”.

*CZ501MCU.BIN (129 KB)

*AUDIO_v2x_V101_CZ501_MXIC_110125_00_375K.mcs (1.585 KB)

 

2.Opdatering

1) Kopier "CZ501MCU.BIN" til en tom USB-hukommelsesenhed fra computeren.

2) Indsæt USB-hukommelsesenheden i USB-stikket i enheden, når enheden er TÆNDT. Og så vil LCD angive “MCU UPG.”.

3) Vent lidt, og SLUK IKKE for enheden, før enheden selv nulstiller automatisk.

4) Fjern USB-hukommelsesenheden fra enheden. Slet eventuelle filer på USB-hukommelsesenheden.

5) Kopier "AUDIO_v2x_V101_CZ501_MXIC_110125_00_375K.mcs" til en tom USB-hukommelsesenhed fra computeren.

6) Indsæt USB-hukommelsesenheden i USB-stikket i enheden, når enheden er TÆNDT. Og så vil LCD angive “SERVO UPGRADING”.

7) Vent lidt, og SLUK IKKE for enheden, før enheden selv ændrer tilstanden til radiotilstand automatisk.

8) Opdatering færdig. Undersøg softwareversionen for enheden.

3.Bekræft resultatet

1) Tænd for enheden.  Tryk på grebet VOL og forudindstillingsknappen “6” i Tuner-tilstand.

2) Bekræft, at versionen skal være "VM-0118-1E".

3) Indlæs en CD. Tryk på grebet VOL og forudindstillingsknappen “6” i CD/MP3-tilstand.

4) Bekræft, at versionen skal være "VS-0101-MX".

Vend tilbage til toppen af siden