CZ301E - softwareopdatering

Denne software udbedrer følgende uregelmæssigheder.

*Hukommelsessletning efter båndskifte i Tuner-tilstand

*Problem med overførsel af telefonbog ved tilslutning til Bluetooth

FORSIGTIG

*Bekræft softwareversion for din enhed, før du opdaterer.

Der henvises til 3 nedenfor. Bekræft resultat.

Intet behov for at opdatere din enhed, hvis softwaren opfylder nedenstående betingelser.

・Når softwareversionen er højere end "VM-0104".

・Når softwareversionen er højere end "VS-0101".

f.eks. hvis softwareversionen for enheden er "VM-0103" og "VS-0101", skal du opdatere til version "CZ301EMCU", og der er intet behov for at opdatere med "AUDIO_v2x_V101_CZ301E_101125_00_375K.mcs" eller "AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_101125_00_375K.mcs".

*SLUK ikke enheden under opdateringen.

*Brug ikke enheden, når den opdaterer.

*Når enheden opdaterer, ryddes forudindstillede radiostationer, lydindstillinger og justeringsindstillinger, som er gemt i hukommelsen.

Optag alle indstillinger, som er gemt i hukommelsen, før opdateringen.

1.Forberedelse

1.1. Download

Download filen ”update_tool for CZ301E.zip”.

Filen er zip-komprimeret, og du skal trække den ud på computeren, før du kopiere den til en USB-hukommelsesenhed.

■update_tool for CZ301E.zip (1.636 KB)

Når denne fil er trukket ud, vises der tre filer i mappen ”update_tool for CZ301E”.

*CZ301EMCU.BIN (128 KB)

*AUDIO_v2x_V101_CZ301E_101125_00_375K.mcs (1.586 KB)

*AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_101125_00_375K.mcs (1.586 KB)

 

2.Opdatering

1) Kopier "CZ301EMCU.BIN" til en tom USB-hukommelsesenhed fra computeren.

2) Indsæt USB-hukommelsesenheden i USB-stikket i enheden, når enheden er TÆNDT. Og så vil LCD angive “MCU UPG.”.

3) Vent lidt, og SLUK IKKE for enheden, før enheden selv nulstiller automatisk.

4) Fjern USB-hukommelsesenheden fra enheden. Slet eventuelle filer på USB-hukommelsesenheden.

Advarsel

Undersøg softwareversion for din enhed, før du opdaterer.

1) TÆND for enheden.

2) Indlæs en CD.(Skift CD/MP3-tilstand)

3) Tryk på VOL-grebet og forudindstillingsknappen “6”.

4) Vis “VS-XXXX” eller “VS-XXXX-MX”

Hvis softwareversionen er “VS-XXXX”, skal du kopiere filen “AUDIO_v2x_V101_CZ301E_110125_00_375K.mcs”.

Hvis softwareversionen er “VS-XXXX”, skal du kopiere filen “AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_110125_00_375K.mcs”.

f.eks. hvis servo-softwareversionen er VS-0090, skal du kopiere filen ”AUDIO_v2x_V101_CZ301E_110125_00_375K.mcs”.

f.eks. hvis servo-softwareversionen er VS-0090-MX, skal du kopiere filen ”AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_110125_00_375K.mcs”.

5) Kopier "AUDIO_v2x_V101_CZ301E_110125_00_375K.mcs" eller ”AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_110125_00_375K.mcs” til en tom USB-hukommelsesenhed fra computeren.

6) Indsæt USB-hukommelsesenheden i USB-stikket i enheden, når enheden er TÆNDT. Og så vil LCD angive “SERVO UPGRADING”.

7) Vent lidt, og SLUK IKKE for enheden, før enheden selv ændrer tilstanden til radiotilstand automatisk.

8) Opdatering færdig. Undersøg softwareversionen for enheden.

3.Bekræft resultatet

1) Tænd for enheden. Tryk på grebet VOL og forudindstillingsknappen “6” i Tuner-tilstand.

2) Bekræft, at versionen skal være "VM-0104".

3) Indlæs en CD. Tryk på grebet VOL og forudindstillingsknappen “6” i CD/MP3-tilstand.

4) Bekræft, at versionen skal være "VS-0104" eller "VS-0104-MX".

Vend tilbage til toppen af siden