เลือกปรับแต่งคุณภาพเสียงที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้สามรูปแบบ ได้แก่ เพิ่มเฉพาะเสียงทุ้ม เพิ่มเฉพาะเสียงแหลม หรือเพิ่มทั้งสองเสียง โดยผู้ใช้ยังสามารถปรับระดับการเพิ่มดังกล่าวได้อีก

กลับสู่ด้านบนของหน้า

Copyright © Clarion All Rights Reserved.