ใช้สำหรับเล่นไฟล์เสียงดิจิทัลที่บีบอัดมา เช่น MP3/WMA ซึ่งเก็บไว้ในการ์ดความจำหรือเครื่องเล่นที่เชื่อมต่อผ่านช่อง USB

กลับสู่ด้านบนของหน้า

Copyright © Clarion All Rights Reserved.