ช่อง USB ทำให้สามารถเล่นไฟล์เพลง WMA/MP3 หรือแม้แต่ AAC (ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องเสียง) ที่เก็บไว้ในการ์ดความจำหรือเครื่องเล่นที่เชื่อมต่อผ่านช่อง USB

กลับสู่ด้านบนของหน้า

Copyright © Clarion All Rights Reserved.