ตัวถอดรหัส MP3 และ WMA (Windows Media Audio) ทำให้คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงที่บันทึกหรือดาวน์โหลดมาได้ นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงข้อมูล ID3 ของไฟล์เหล่านั้นได้อีกด้วย การบีบอัดข้อมูลทางดิจิทัลทำให้สามารถรับฟังเพลงได้นานถึง 12 ชั่วโมงจากแผ่น CD-R/RW เพียงแผ่นเดียวด้วยคุณภาพเสียงระดับ CD

กลับสู่ด้านบนของหน้า

Copyright © Clarion All Rights Reserved.