เรื่องง่ายๆ ช่องเสียบด้านหน้าทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาหรืออุปกรณ์ชนิดอื่นเข้าในชุดเครื่องเสียงของ Clarion เพื่อรับฟังเสียงที่มีคุณภาพสูง

กลับสู่ด้านบนของหน้า

Copyright © Clarion All Rights Reserved.