วงจรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Clarion นี้ทำงานเหมือนกับ Z-Enhancer (รวมทั้งการปรับความถี่ตอบสนองที่ตั้งไว้ล่วงหน้า) แต่อยู่ในรูปแบบของดิจิทัลซึ่งช่วยขจัดการผิดเฟสและความเพี้ยนอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปรับความถี่เสียง ใช้ฟิลเตอร์ หรือกระบวนการอื่นๆ ในรูปแบบอนาล็อก

กลับสู่ด้านบนของหน้า

Copyright © Clarion All Rights Reserved.