เมื่อเล่นแผ่น CD Text ชื่อศิลปินและเพลงที่บันทึกมาในแผ่น CD จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ LCD

กลับสู่ด้านบนของหน้า

Copyright © Clarion All Rights Reserved.