การใช้ Bluetooth ทำให้สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ได้มากมาย ซึ่งรวมทั้งการสื่อสารผ่านระบบแฮนด์ฟรีของโทรศัพท์มือถือ และการเชื่อมต่อ iPod เข้ากับชุดเครื่องเสียงในรถ

กลับสู่ด้านบนของหน้า

Copyright © Clarion All Rights Reserved.