AAC เป็นคำย่อของ Advanced Audio Coding ซึ่งเป็นรูปแบบการบีบอัดข้อมูลแบบใหม่ โดยมีอัตราการบีบอัดข้อมูลที่สูงกว่า MP3 ถึง 1.4 เท่าโดยที่ยังคงคุณภาพเสียงที่ดีเทียบเคียงได้กับแผ่น CD เพลงที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

กลับสู่ด้านบนของหน้า

Copyright © Clarion All Rights Reserved.