Asia Region [ข้อมูลบริษัท]

  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับ Clarion
  3. นโยบาย
  4. นโยบายความพึงพอใจของลูกค้า

นโยบายความพึงพอใจของลูกค้า

จัดตั้งสายงานด้านการสื่อสารระหว่างลูกค้าและบริษัท

เมื่อเร็วๆ นี้ เราได้มองเห็นการเติบโตที่มุ่งเน้นไปที่ความเป็นบุคคลและความชอบส่วนตัว ความต้องการของลูกค้ายังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลไปจนถึงขอบเขตที่กว้างขวางของข้อมูล ซึ่งรวมถึง “วิธีการใช้งาน” และ “บริการข้อมูลข่าวสาร” จากสภาพการณ์ดังกล่าว Clarion จึงไม่เพียงพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่จะเร่งขยายสายงานด้านการสื่อสารกับลูกค้าด้วย การสนับสนุนลูกค้าอย่างเต็มความสามารถเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของเรา ปัจจุบัน เรามีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญสูงทำหน้าที่ตอบคำถามต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ใช้และผู้ค้าปลีก ซึ่งรวมถึงการร้องขอการซ่อมแซม ข้อมูล เอกสาร และการร้องเรียน
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับ Clarion
  3. นโยบาย
  4. นโยบายความพึงพอใจของลูกค้า

หน้าบนสุด