Slovakia

Kompatibilita BLT373 s mobilními telefony

Tato stránka poskytuje informace o potvrzené konektivitě Adaptéru s rozhraním Bluetooth BLT373 a mobilních telefonů různých značek.

  • Seznam telefonů není vyčerpávající a představuje pouze zkoušený vzorek. Pokud určitý telefon není uveden, nutně to neznamená, že nebude fungovat.
  • Výsledků bylo dosaženo na základě zkoušek za určitých podmínek v továrně. Skutečné výsledky mohou být odlišné, když se výrobky použijí za jiných podmínek a v jiném prostředí.
  • Seznam uvádí pouze výsledky zkoušek, ale není zárukou konektivity.
  • Označení baterie a označení antény nemusí u určitých modelů vždy odpovídat označení na mobilním telefonu.
  • Prvky podporované funkcí přenosu adresáře se budou lišit podle modelu telefonu.
  • Podporovány jsou pouze mobilní telefony, které odpovídají standardu Bluetooth HFP (Hands Free Profile).
  • Informace o ovládání mobilního telefonu najdete v příslušné dokumentaci.


*1 Použít telefon pro opětné připojení
*2 Žádný vyzváněcí tón z reproduktoru vozidla
*3 Prostřednictvím BLT373 není možné hovor zrušit
*4 Do BLT373 není možné automaticky přesměrovat audio streaming
*5 Prostřednictvím BLT373 není možné odmítnout příchozí hovor
*6 Pomocí tlačítka BLT373 není možné hovor ukončit
*7 Není možné přesměrovat hovor do telefonu
*8 Není možné přesměrovat hovor do BLT373
*9 Automaticky zrušit spojení po uplynutí určité doby
*10 Při audio streaming je k dispozici funkce stop nebo pauza
*11 Při audio streaming není možné přijmout

Naspäť na začiatok stránky