Elektricky poháňaný predný panel sa pomaly a elegantne posúva nadol a odkrýva otvor na vloženie disku CD. Plynulý pohyb panela dokresľuje vznešené elegantné riešenie pracoviska vodiča.

Naspäť na začiatok stránky

Copyright © Clarion All Rights Reserved.