AAC je skratka výrazu Advanced Audio Coding, t. j. ďalšej generácie formátu kompresie. Kompresný pomer je o 1,4-krát vyšší než u MP3 a kvalita zvuku sa prakticky približuje úrovni komerčných hudobných CD.

Naspäť na začiatok stránky

Copyright © Clarion All Rights Reserved.