Swedish [Produktinformation]

  1. Hem
  2. Support
  3. Programuppdatering
  4. Krav för programuppdatering för

Krav för programuppdatering för

NX405E Improvements (03/02/2017)
• Fixed memory reset.
 
NX405E Improvements (07/06/2016)
• Fixed Bluetooth functions.
• Fixed POI not work issue.
 
Estimated Update Time: 8 minutes
Inledning
Hämta och skriv ut uppdateringsproceduren för NX405E innan du hämtar och installerar den här programuppdateringen. Det är viktigt att proceduren utförs i den ordning som beskrivs i dokumentet eftersom NX405E annars kan sluta fungera.
 
Kontrollera programversionen för enheten innan du uppdaterar. Se steg ”3. Kontrollera resultatet” i slutet av det här dokumentet. Om programversionen för din enhet motsvarar versionen som anges i steg ”3. Kontrollera resultatet” är NX405E uppdaterad och du behöver inte utföra programuppdateringen.
 
Varning: Utför inte den här programuppdateringen medan du använder fordonet. Bryt inte strömmen till NX405E medan uppdateringen pågår. Kom ihåg att anteckna alla Settings (inställningar) innan du utför uppdateringen eftersom de då återställs till fabriksinställningarna.
NX405E
• En Windows-PC med en internetanslutning och ett installerat zip-program.
(http://winzip.com/downwz.htm).
• Ett tomt microSD-kort med 256 MB eller mer minne.
• En microSD-kortläsare till din PC.
1. Förberedelse
1) Hämta filen NX405E.zip och spara den på datorns skrivbord.
 
Dessa filer är komprimerade och du behöver packa upp dem på datorn innan du kopierar dem till det tomma microSD-kortet.

NX405E.zip ( Cirka 47,1 MB)

När filen har packats upp visas en mapp
 
Mapp: SW_Update
2. Uppdatera
1) Kopiera mappen SW_Update till det tomma micro-SD-kortet.
2) Stäng av NX405E genom slå av tändningen och ta bort micro-SD-kortet för navigering som för närvarande är isatt på den övre vänstra sidan av skärmen.
 
Obs! Kartdata för navigering finns på det ursprungliga micro-SD-kortet. Var försiktig med att inte förlägga eller skada det ursprungliga micro-SD-kortet för navigering.
 
3) Sätt i micro-SD-kortet för uppdatering i micro-SD-kortplatsen och slå sedan på NX405E.
4) Tryck på knappen PRESS HERE TO UPDATE (tryck här för att uppdatera).
NX405E-01
5) Tryck på knappen OK.
NX405E-02
Then update starts.
NX405E-02
Obs! Koppla inte bort, koppla inte från och stäng inte av NX405E innan uppdateringen är klar. Denna del av uppdateringen tar omkring sju minuter.
6) När uppdateringen är slutförd stänger du av och slår på igen.
7) Följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera pekskärmen korrekt. Tänk på att försiktigt trycka på hårkorsen (+) med fingertopparna eller ett pekdon.
NX405E-03
8) När du gått igenom alla steg för att kalibrera pekskärmen trycker du var som helst på skärmen för att avsluta kalibreringsläget. NX405E återgår till att visa steg 2.- (4)
9) Stäng av NX405E genom att slå av tändningen och ta bort micro-SD-kortet för uppdateringen som för närvarande är isatt.
10) Sätt i micro-SD-kortet för navigering i micro-SD-kortplatsen och slå sedan på NX405E.
3. Kontrollera resultatet
3-1. APP
1) Tryck på knappen MENU (meny) som sitter till vänster på frontpanelen.
2) Tryck på knappen Settings (inställningar).
NX405E-04
3) Gå längst ned i fliklistan General (allmänt).
NX405E-05
4) Tryck på knappen Set (ställ in) för objektet Version.
NX405E-06
5) Bekräfta att följande programversioner har uppdaterats.
APP_V 2.3.3_0FK3_161118
MCU_V 2.1.53_0FK3_161117
NX405E-07
3-2. Bluetooth
1) Tryck på knappen MENU (meny) som sitter till vänster på frontpanelen.
2) Tryck på ikonen TEL.
NX405E-08
3) Tryck på knappen Settings (inställningar) på TEL-skärmen.
NX405E-09
4) Bekräfta att följande programversioner har uppdaterats.
HW01-SW03.66.00
NX405E-10
  1. Hem
  2. Support
  3. Programuppdatering
  4. Krav för programuppdatering för

Hemsida