Swedish [Produktinformation]

  1. Hem
  2. Support
  3. Kompatibilitet
  4. Varningar/kommentarer om användning av Smart Access

Varningar/kommentarer om användning av Smart Access

Kommentarer om Smart Access

S1 Bildstorleken är mindre eller visas med ett annat bildförhållande på grund av svarta linjer på skärmens kanter.
S2 Bilden kan vara förvrängd.
S4 Starta om bilen om du inte kan ansluta när du byter smartphone.
S5 Smart Access-läget kan kopplas ur när andra funktioner avbryter. Om Smart Access-läget inte startar om efter att du valt det ansluter du kabeln igen.
S6 Det går inte att genomföra en korrekt kalibrering.
S7 Det kanske inte går att ringa handsfree.
S8 Vid handsfreesamtal samtidigt som en musikapp körs kommer både musiken och samtalet att höras i bilhögtalarna.
S11 Det går inte att använda appen Waze, eller problem kan uppstå när den används.
S12 Det går inte att använda appen Dash Command, eller problem kan uppstå när den används.

Kommentarer om kabelanslutning

1. Det finns en särskild MHL-adapter för smartphonen Samsung Galaxy. Du behöver använda en särskild HDMI-omvandlingskabel för din smartphone. (Samsung GENUINE: EPL-3FHUBE)
2. Du kan inte använda mikro-USB-kabeln och HDMI-kabeln samtidigt (du kan inte ladda din smartphone).
3. Aktivera HDMI-utgången i inställningarna på din smartphone. Om du kopplar från Bluetooth-anslutningen, drar ut kabeln, ringer ett samtal, tar emot ett samtal eller slår av/på navigeringen inaktiveras utgången.
Du måste då aktivera den igen.
4. Det finns en särskild MHL-adapter för smartphonen Samsung Galaxy. Du behöver använda en särskild HDMI-omvandlingskabel för din smartphone. (Samsung GENUINE: ETH10FAUWEGWW)

Varning vid användning av funktionen för smartphonelänkning

Parkoppling/anslutning

・Starta appen Smart Access från din smartphone innan du använder Smart Access. Om du ansluter din smartphone utan att starta appen Smart Access från din smartphone och problem uppstår tar du bort den registrerade smartphonen från enheten och registrerar den igen.
・Du kan behöva låsa upp din smartphone när du upprättar en Bluetooth-anslutning.
・Om en Bluetooth-anslutning kopplas från kan du eventuellt ansluta genom att öppna den parkopplade enhetens inställningar från din smartphone och trycka på Input Device.

Allmänna kommentarer

・För alla andra smartphones än iPhone kommer enhetens standardringsignal att användas (smartphonens egna ringsignal används inte).
・Om du får skärmproblem som brus, svart skärm, blinkande skärm eller förskjuten skärmbild när du använder Android-enheter ansluter du HDMI-kabeln igen.
・Beroende på typ av smartphone kanske vissa appar inte fungerar normalt.
・Om du inte stänger av musikuppspelningen innan du stänger av motorn eller om du tar ut kabeln medan musiken spelar kan den fortsätta att spelas upp från smartphonen.
・Prova med följande vid instabilitet:
◎Anslut kabeln igen och starta om appen.
◎Starta om bilen (gör detta på en säker plats när du är parkerad).
◎Gå till appinställningarna i smartphonen, välj appen Smart Access och välj Clear Data.
◎Gör en systemåterställning från enhetsinställningarna (då återställs alla inställningar till fabriksstandard).

Avbrott

・Lås inte smartphonen medan du använder Smart Access.
・Om du trycker på på-/avknappen medan du använder Smart Access kan ljudet försvinna. I så fall går du till menyskärmen för Smart Access.
・Om enheten blir instabil när du byter musikkälla kan du behöva starta om bilen.
・Om Smart Access avbryts av ett utgående eller inkommande samtal kan appen behöva startas om efter att samtalet har avslutats.
  1. Hem
  2. Support
  3. Kompatibilitet
  4. Varningar/kommentarer om användning av Smart Access

Hemsida