Swedish [Produktinformation]

2-DIN DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING/SMART ACCESS

NX504E

Clarions exklusiva ljudteknologi Smart sökning

NX504_connect_02
Vocal Image Control ger en dynamisk och naturlig röståtergivning
När du lyssnar på musik i bilen kanske du vill styra så att ljudet kommer framför förarsätet eller från mitten av instrumentbrädan, helt utifrån dina egna önskemål. Vocal Image Control extraherar de mellanliggande frekvenserna i mitten av källmaterialet, där talelementen är inspelade, och balanserar volymen genom att akustiskt "flytta" ljudbilden av talet i någon riktning, närmare eller längre bort, till vänster eller till höger. Utan att få motsatt effekt på ljudkvalitet eller äkthetskänsla gör den det möjligt för dig att reglera varifrån ljudet ska komma enligt dina önskemål.
NX504_connect_03
Sound Restorer återskapar signalelement som gått förlorade under komprimering
Under kodningen av komprimerade ljuddata, som t.ex. MP3- och WMA-filer, förloras högfrekventa ljudelement i utbyte mot att datamängden blir mindre. Sound Restorer är en teknik som restaurerar dessa högfrekventa ljudelement, för att få resultat som i princip är identiska med originalet före komprimering, vilket ger ett fylligare ljud under uppspelning.
Glöm extra subwoofer med Virtual Bass 
På grund av storleksbegränsningar kan inte små högtalare återge basen fullt ut. Lösningen heter Virtual Bass, en teknik som bygger på akustikpsykologi. Tekniken lägger till övertonerna från låga basljud i utsignalen och förstärker det låga intervall som högtalaren inte klarar återge fysiskt. Lyssnaren upplever det som om man har lagt till en extra subwoofer, fast det är samma högtalare.


Grafisk equalizer med 6 lägen för olika lyssningspreferenser 
Den grafiska equalizern skapar ett ljud med otroligt djup och närvaro i bilen. Det finns sex lägen – BASS.B / HIGH.B / ACOUSTIC / IMPACT / SMOOTH / FLAT – som gör det lätt att justera ljudet efter den typ av musik som spelas. Dessutom är det möjligt att finjustera ljudinställningarna så att du får ljudet precis som du vill ha det.


Volume Smoother ger automatisk volymjustering 
Idag hämtar vi musik och annat medieinnehåll från en mängd olika format och källor. Ofta måste man då justera volymen för att kompensera för skilda inspelningsnivåer och kvaliteter. Volume Smoother ger automatisk volymjustering i flera olika situationer, t.ex. vid byte av låt eller om det blir reklamavbrott i ett TV-program. Det finns också en funktion som automatiskt justerar volymen utifrån bilens hastighet och kompenserar för vägbuller, vilket gör att föraren slipper justera volymen manuellt och ta uppmärksamheten från körningen.
NX504_connect_01
1. AM/FM, CD……
2. Jämn volym för DVD-video AV
  Vid byte av källa kan volymen fluktuera.
3. Jämn volym för DVD-video PÅ
  Optimal volym bibehålls och justeras automatiskt.
  1. Hem
  2. Produkter för privatpersoner
  3. Multimedia
  4. NX504E
  5. Markera
  6. Clarions exklusiva ljudteknologi Smart sökning

Hemsida