Polish [Informacja o produkcie]

Usługa pobierania podręczników produktów

Przeczytaj poniższe warunki.

Przed skorzystaniem z usługi pobierania podręczników produktów w tej witrynie należy zaakceptować Warunki korzystania.

Warunki korzystania

Prawa autorskie do podręczników produktów dostępnych w tej witrynie należą do firmy Clarion Co., Ltd. Nieautoryzowane rozpowszechnianie zawartości, w całości lub w części, jest zabronione przez prawo. Można jednak wydrukować kopię do użytku własnego, niekomercyjnego.

Wykaz błędów i inne podobne materiały są niekiedy dostarczane w pakowaniu z produktem jako uzupełnienia podręcznika produktu, ale nie wszystkie takie materiały są dostępne w tej witrynie.

Ogólnie podręczniki produktów udostępniane w tej witrynie są w wersjach z momentu rozpoczęcia sprzedaży danego produktu. Treść podręczników produktów może zmienić się bez powiadomienia w przypadku zmian w specyfikacjach produktów lub w przepisach. Treść ta może być niezgodna z produktem lub podręcznikiem produktu posiadanym przez użytkownika. W przypadku niezgodności między specyfikacją posiadanego produktu a podręcznikiem produktu dostępnym w tej witrynie lub w razie pytań dotyczących zawartości tej witryny należy kontaktować się z obsługą klienta.

Ponadto w przypadku wprowadzenia poprawek w podręczniku produktu dołączonym do produktu wersja zmieniona może zostać opublikowana w tej witrynie bez powiadomienia. Jednak podręczniki produktów dostępne w tej witrynie nie są aktualizowane po każdym wprowadzeniu zmiany w podręcznikach dostarczanych z produktami.

Modele wymienione w podręcznikach produktów dostępnych w tej witrynie mogą nie być dostępne w sprzedaży z powodu zaprzestania produkcji lub z innych przyczyn.

Ta witryna nie zawiera podręczników produktów wszystkich produktów sprzedawanych przez firmę Clarion. Jeśli nie można znaleźć odpowiedniego podręcznika produktu, należy skontaktować się z obsługą klienta, aby go zakupić. W niektórych przypadkach zakup podręcznika produktu bywa niemożliwy z powodu zaprzestania produkcji lub z innych przyczyn.

Podręczniki produktów mają służyć klientom, którzy kupili produkty firmy Clarion, i w ich treści zakłada się, że produkt został już kupiony. W niektórych przypadkach firma Clarion może nie być w stanie udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące tych podręczników produktów klientom, którzy nie kupili produktów.

Firma Clarion nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania lub niemożności używania usług w tej witrynie (w tym szkody wynikłe z uszkodzenia danych, zaprzestania świadczenia usług, utraty informacji dotyczących sprzedaży itp.), nawet jeśli z wyprzedzeniem poinformowano, że mogą wystąpić takie szkody lub roszczenia podmiotów zewnętrznych.

Świadczenie usług może zostać przerwane i warunki mogą się zmienić bez powiadomienia.

Owners Manuals Download Service

  1. Strona główna
  2. Wsparcie
  3. Usługa pobierania podręczników produktów

Strona główna