Norwegian [Produktinformasjon]

Installasjonsmanualer, nedlastningstjeneste

Les følgende vilkår.

Før du benytter nedlastingstjenesten for installasjonsmanualer må å du godta følgene "Vilkår for bruk."

Vilkår for bruk

Clarion Co., Ltd. har opphavsretten til installasjonsmanualene på denne siden. Uautorisert videredistribusjon av hele eller deler av innholdet er forbudt ved lov. Du kan imidlertid skrive ut én kopi til personlig, ikke-kommersielt bruk.

Errata og annet slikt materiale kommer noen ganger sammen med produktet som vedlegg til installasjonsmanualene, men ikke alt slikt materiale vil være tilgjengelig på websiden.

I prinsippet er installasjonsmanualene som finnes på denne siden fra første gang produktet ble solgt. Innholdet i installasjonsmanualene kan endres uten forvarsel når det skjer endringer i produktspesifikasjonene eller i lovgivning, og kan være forskjellig fra det produktet eller den installasjonsmanualen du har. Hvis det er forskjeller mellom spesifikasjonene til det produktet du eier og installasjonsmanualene på denne siden, eller hvis du har spørsmål angående innholdet på denne siden, ta kontakt med kundeservice.

I tillegg, hvis installasjonsmanualene som kommer med produktet er revidert, vil den reviderte utgaven kunne legges ut på siden uten varsel. Installasjonsmanualene på denne siden er imidlertid ikke oppdatert for hver revisjon av produktveiledningene som følger med produktene.

Modellene det refereres til i installasjonsmanualene på siden er ikke nødvendigvis tilgjengelig for salg fordi produksjonen kan ha opphørt eller av andre årsaker.

Denne siden inneholder ikke installasjonsmanualer for hvert produkt Clarion selger. Hvis du ikke finner den installasjonsmanualen du leter etter, ta kontakt med kundeservice slik at du kan kjøpe den. Den aktuelle installasjonsmanualen vil ikke alltid være tilgjengelig for salg fordi produksjonen kan ha opphørt eller av andre årsaker.

Disse installasjonsmanualene er til referanse for kunder som har kjøpt Clarion produkter og er skrevet under forutsetning av at produktet har blitt kjøpt. I visse tilfeller vil ikke Clarion kunne besvare spørsmål angående disse installasjonsmanualene fra de som ikke har kjøpt produktet.

Clarion skal ikke holdes ansvarlig for skader som forårsakes av bruken eller manglende evne til å bruke tjenestene på denne siden (skader som forårsakes av datakorrupsjon, opphør av tjenester, tap av salgsinformasjon osv.) selv om det på forhånd er oppgitt at slike skader eller ansvarskrav fra tredjeparter kan oppstå.

Denne tjenesten kan stoppes, eller vilkårene kan endres uten varsel.

  1. Startside
  2. Støtte
  3. Installasjonsmanualer, nedlastningstjeneste

Hjemmeside