"Smart Access" Cloud Telematics Service til bruk i bilen skal lanseres i USA og Japan og det starter i juni

Smart Access

Clarion Co., Ltd. (Tatsuhiko IZUMI, President, heretter kalt "Clarion") har opprettet "Smart Access" Cloud Telematics Service i den hensikt å gi bilførerne et mer komfortabelt, sikkert og praktisk kjøremiljø. Tjenesten vil bli lansert i juni i Nord-Amerika og Japan, og vil bli implementert globalt trinnvis. Vi har planer om å innføre nye produkter som er kompatible med "Smart Access". Ved å utvikle vår virksomhet innen telematikktjenester gjennom "Smart Access" sammen med en ny oppstilling av produkter til bruk i bilen og som gir en tilleggsverdi, vil Clarion omformes fra "produsent av informasjonsutstyr" til "leverandør av informasjon i bilen".

Det globale smarttelefonmarkedet vokser med voldsom fart og påvirker bilindustrien merkbart. Etter som det blir stadig mer vanlig for folk å koble seg til Internett og bruke Internett-applikasjoner globalt, vil muligheten til å kontinuerlig levere nye egenskaper, funksjonalitet og fordeler gjennom en Internett-tilkobling i bilen bli en universell nødvendighet. Men denne fremtidsvisjonen for det globale markedet i tankene vil Clarion anstrenge seg for å øke sin virksomhet med informasjon i bilen og vil tilby telematikktjenester for å bidra til samfunnet gjennom bilprodusentenes OEM-enheter og ettermarkedsprodukter. Dette vil være veldig viktig for Clarions fremtid, og selskapet vil ta sine første skritt i denne retningen med "Smart Access", som ble utviklet i nært samarbeid med Hitachi Group.

Hovedfunksjoner:

(1)Forskjellige hovedfunksjoner for "Smart Access" inkludert smarttelefontilkobling, VRM-tjeneste og CRM-tjeneste.

"Smart Access" er uformet for å tilby bred støtte for viktige elementer i fremtiden, for eksempel: "Smarttelefontilkobling" som gjør det mulig å bruke et stort utvalg av forskjellige smarttelefonapper i bilen, "VRM-tjeneste (Vehicle Relational Management System - styringssystem for bilrelasjoner)" som sikrer bilen gjennom vedlikeholds- og sikkerhetsrutiner så vel som måleinformasjon, "CRM-tjeneste (Customer Relational Management System - styringssystem for kunderelasjoner)" som kontinuerlig skaffer slik informasjon til kunden for å beskytte kunden og "E Call"-systemet (nødoppkallingssystem) som forventes å bli globalt utbredt i fremtiden. Videre er "Smart Access" utformet for å fungere ikke bare som det proprietære telematikksystemet for Clarion, men også som et felles telematikksystem for bilprodusenter.

(2)Levering av skytjenester og forskjellig innhold utviklet gjennom samarbeid med forskjellige partnere.

Gjennom "Smart Access" vil Clarion koble opp den ferskeste sanntidsinformasjonen fra mange forskjellige kilder, og til brukeren, og vil benytte en basisarkitektur for "Cloud Telematics Service". Og dessuten, for å kunne tilby optimale og spennende programmer til bruk i bilen, vil nytt innhold planlegges og utvikles sammen med forskjellige partnere som er ledende på sine spesifikke felter.

(3)Vedlikeholde tillit og høy pålitelighet basert på teknologisk ekspertise, kvalitetssikring og sikkerhetsteknologi i utviklingen av informasjonsutstyr til bruk i bilen.

Clarion vil fortsette å skape et trygt og sikkert Internett-tilkoblingssystem til bruk i bilen. Og dessuten, siden kjerneutviklingen vil finne sted i samarbeid med Hitachi Group, vil det være mulig å utnytte de enorme mulighetene innenfor Hitachi Group kontinuerlig, og dermed skaffe trygge og sikre tjenester for kundene.

(4)Bærekraftig utvikling og levering av "Tilkoblingsprodukter til bruk i bilen".

Det starter med ettermarkedsprodukter som skal komme i salg i juni 2012, og så kommer nyutviklet utstyr til bruk i bilen, for eksempel bilnavigasjonssystemer som vil bli utstyrt med et "Smart Access"-tilkoblingsgrensesnitt som vil tilføre ekstra verdi til disse “Smart Access Connective”-produktene fra Clarion. Siden hyppig oppdatering og tillegg av nytt programinnhold er bærekraftig gjennom "Smart Access," vil det være mulig å fortsette å tilføre ny verdi for brukeren også etter kjøpet. Og dessuten vil grensesnittet i OEM-virksomheten ha åpen kildekode, slik at bilprodusentene ikke bare kan få tilkobling med eget utstyr til bruk i bilen, men også med utstyr fra andre produsenter til bruk i bilen.

Sammen med lanseringen av "Smart Access" har Clarion valgt sitt nye merkevareslagord "moves you, connects you" som kampanjenøkkelord som skal uttrykke vårt nye oppdrag og vi vil rulle ut en ny global kampanjestrategi basert på det. Den viktigste drivkraften i Clarions melding er at "Clarion vil bevege deg ved å koble deg til lyd, informasjon, komfort og sikkerhet".

Gå tilbake til toppen av siden


Copyright © Clarion All Rights Reserved.