Dutch [Productinformatie]

  1. Thuis
  2. Ondersteuning
  3. Software Update (Software bijwerken)
  4. Software-update voor NX405E

Software-update voor NX405E

NX405E Improvements (03/02/2017)
• Fixed memory reset.
 
NX405E Improvements (07/06/2016)
• Fixed Bluetooth functions.
• Fixed POI not work issue.
 
Estimated Update Time: 8 minutes
Inleiding
Download de procedure NX405E bijwerken  en druk deze af voordat u de software-update downloadt en installeert. Het is belangrijk dat deze procedure wordt uitgevoerd in de volgorde die staat beschreven in dit document. Als dit niet gebeurt, kan de NX405E buiten werking raken.
 
Controleer de softwareversie van uw apparaat voordat u de update uitvoert. Raadpleeg stap “3. Confirm Result” (Resultaat bevestigen) aan het einde van dit document. Als de softwareversie van uw apparaat overeenkomt met de versies die worden genoemd in stap “3. Confirm Result” (Resultaat bevestigen), is uw NX405E bijgewerkt en hoeft u de software-update niet uit te voeren.
 
Waarschuwing: voer deze software-update niet uit tijdens het rijden. Onderbreek de stroomtoevoer van de NX405E niet terwijl de update wordt uitgevoerd. Zorg dat u uw voorkeursinstellingen in “Settings” (Instellingen) noteert voordat u de update uitvoert. Na de update worden namelijk de fabrieksinstellingen teruggezet.
Vereisten
• Een Windows-pc met een internetverbinding, waarop een zip-programma is geïnstalleerd.
(http://winzip.com/downwz.htm).
• Een lege microSD-kaart met 256 MB of meer aan geheugen.
• Een microSD-kaartlezer voor uw pc.
1. Voorbereiding
1) Download het bestand NX405E.zip en sla het op het bureaublad van de computer op.
 
Pak het zip-bestand uit op uw pc en kopieer de bestanden naar de lege microSD-kaart.

NX405E.zip (ongeveer 47,1 MB)

Wanneer het bestand is uitgepakt, ziet u één map.
 
Map: SW_Update
2. Bijwerken
1) Kopieer de map SW_Update naar de lege microSD-kaart.
2) Schakel de NX405E uit door het contact van de auto uit te schakelen en verwijder de microSD-kaart voor navigatie die linksboven in het scherm is geplaatst.
 
Opmerking: de kaartgegevens voor navigatie zijn opgeslagen op de oorspronkelijke microSD-kaart voor navigatie. Let op dat u de oorspronkelijke microSD-kaart voor navigatie niet kwijtraakt of beschadigd.
 
3) Plaats de microSD-kaart voor de update in de kaartsleuf voor de microSD-kaart en start de NX405E opnieuw op.
4) Raak de knop "PRESS HERE TO UPDATE" (DRUK HIER OM DE UPDATE UIT TE VOEREN) aan.
NX405E-01
5) Raak de knop "OK" aan.
NX405E-02
Then update starts.
NX405E-02
Opmerking: koppel de NX405E niet los, verwijder deze niet en schakel deze niet uit voordat de update is voltooid. Dit gedeelte van de update duurt ongeveer zeven minuten.
6) Schakel het systeem uit en weer in wanneer de update is voltooid.
7) Volg de instructies op het scherm om het aanraakscherm te kalibreren. Raak het dradenkruis (+) voorzichtig aan met uw vingertop of met een stylus voor een aanraakscherm.
NX405E-03
8) Wanneer u de stappen voor kalibratie van het aanraakscherm hebt voltooid, raakt u het scherm op een willekeurige plaats aan om de kalibratiemodus af te sluiten. Stap 2 wordt opnieuw weergegeven op de NX405E.- (4)
9) Schakel de NX405E uit door het contact van de auto uit te schakelen en verwijder de microSD-kaart voor de update die is geplaatst.
10) Plaats de microSD-kaart voor navigatie in de kaartsleuf voor de microSD-kaart en start de NX405E op.
3. Resultaat controleren
3-1. APP
1) Druk op de knop “MENU” aan de linkerkant van het voorpaneel.
2) Raak de knop “Settings” (Instellingen) aan.
NX405E-04
3) Blader naar het einde van de tabbladlijst “General” (Algemeen).
NX405E-05
4) Raak de knop "Set" (Instellen) van het item "Version" (Versie) aan.
NX405E-06
5) Controleer of de volgende softwareversies zijn bijgewerkt.
APP_V 2.3.3_0FK3_161118
MCU_V 2.1.53_0FK3_161117
NX405E-07
3-2. Bluetooth
1) Druk op de knop “MENU” aan de linkerkant van het voorpaneel.
2) Raak het pictogram “TEL” aan.
NX405E-08
3) Raak de knop “Settings” (Instellingen) op het scherm TEL.
NX405E-09
4) Controleer of de volgende softwareversies zijn bijgewerkt.
HW01-SW03.66.00
NX405E-10
  1. Thuis
  2. Ondersteuning
  3. Software Update (Software bijwerken)
  4. Software-update voor NX405E

Startpagina